Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Chov koní patrí v posledných desaťročiach medzi najviac sa rozširujúce odvetvia poľnohospodárstva a spoločenskej sféry. A práve v tomto roku má študijný program hipológia na našej univerzite malé jubileum – desať rokov. Autorský kolektív popredných hipologických odborníkov na Slovensku pod vedením prof. Ing. Marka Hala, PhD., gestora tohto študijného programu, zostavil vysokoškolskú učebnicu Chov koní. Do života ju slávnostne uviedli 14. februára na Katedre špeciálnej zootechniky.

vložil: SPU Web Editor

Spropagovať slovenský agrosektor, predstaviť stredné školy s poľnohospodárskymi študijnými odbormi a ich študentov a zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium poľnohospodárskych odborov na stredných a vysokých školách a o prácu v agrobiznise, je už tradične cieľom prestížnej súťaže NAJ AGRO dievča/ chlapec, ktorú organizuje vydavateľstvo Slovenský CHOV. Do semifinálového kola sa tento rok zapojilo 21 dievčat a 19 chlapcov.

vložil: SPU Web Editor

Na Technickej fakulte SPU v Nitre otvorili druhý ročník Agrion univerzity, vďaka ktorej študenti  študijných programov obchodovanie a podnikanie s technikou a poľnohospodárska technika získajú hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.

vložil: Renáta Chosraviová

Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka s rovnomennými kategóriami je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku. Predstavenie prihlásených diel a vyhlásenie víťazov tohtoročnej súťaže sa konalo 12. februára v Nitre, v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020, ktorej hlavnou témou je tento rok klimatická zmena.

vložil: SPU Web Editor

Najvýznamnejšia slovenská a svetovo uznávaná šľachtiteľka viniča hroznorodého na Slovensku Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., dnes, 13. februára, oslavuje okrúhle jubileum - 90 rokov. Prvá dáma slovenského šľachtenia viniča sa zaoberá viničom a dorábaním vína niekoľko desaťročí a vinársky obzor na Slovensku sa jej podarilo posunúť ako málokomu pred ňou.