Aktuálne informácie

napísal Renáta Chosraviová

O niekoľko dní - 7. júna 2020 - si pripomenieme 2. ročník Svetového dňa bezpečnosti potravín (World Food Safety Day - WFSD). Jeho zmyslom je upozorniť a inšpirovať k ďalším činnostiam v oblasti prevencie, detekcie a zvládania rizík z potravín, ktoré prispievajú k bezpečnosti potravín, zdraviu ľudí, ekonomickej prosperite, výkonnému poľnohospodárstva a potravinárstvu, prístupu na trhy, cestovnému ruchu a udržateľnému rozvoju. O uvedenej téme sme hovorili s prof. Ing. Jozefom Golianom, Dr., vedúcim Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý je aj členom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre bezpečnosť potravinového reťazca.

napísal Renáta Chosraviová

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom získalo prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020. Na jeho tvorbe v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý sa konal v lete 2019, spolupracovali aj študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, 3. ročníka Bc. stupňa štúdia na študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal SPU Web Editor

Inovácie v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia, plastových obalov, podpory regionálnych výrobcov, pestovateľov či chovateľov... Také boli témy projektov, ktoré mohli mladí autori prihlásiť do konca marca do študentskej súťaže KRAJštajn. Projekty študentiek agrárneho obchodu a marketingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu zaujali porotu a obsadili v súťaži prvé tri miesta.

napísal SPU Web Editor

K výzve Pomôžme nášmu poľnohospodárskemu a potravinárskemu priemyslu, ktorú podporila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, sa pridali aj študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Rozhodli sa pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle a prihlásili sa ako dobrovoľníci na prax do podnikov, ktoré mali personálne problémy a potrebovali vypomôcť v tejto náročnej situácii.

napísal Renáta Chosraviová

Pod záštitou EIT Food Hub na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 14. mája uskutočnil EIT Food RIS Fellowships online workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.