Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska knižnica prináša svojim používateľom a návštevníkom v mesiaci knihy popri odborných službách, ktoré celoročne poskytuje, zážitok navyše. Možnosť  nahliadnuť do tvorby študentov  Katedry krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Projekty, priestorové modely, obrazy. Rôznorodé výstupy budúcich odborníkov, ktorí budú utvárať vzhľad našej krajiny.

vložil: SPU Web Editor

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 12. marca na pôde univerzity delegáciu z Tishreen University v Latakii v Sýrii, ktorú viedol jej rektor prof. Dr. Hani Shaaban. Cieľom jej návštevy boli rozhovory o možnej spolupráci oboch inštitúcií v oblasti výskumu a mobilít študentov a pedagógov.

vložil: SPU Web Editor

Na plenárnom zasadnutí Českej akadémie poľnohospodárskych vied 6. marca na Medelovej univerzite v Brne, odovzdal predseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.,  Zlatú medailu za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa 8. marca uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. SRK vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám a blízkym obetí.

vložil: SPU Web Editor

Vo vstupných priestoroch Galérie Mlyny sa 7. marca predstavilo šestnásť katedier a pracovísk Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti ponúkli prehľad svojej pedagogickej, ale najmä vedeckovýskumnej činnosti. Na podujatí sa zúčastnili študenti stredných odborných škôl a gymnázií, žiaci základných škôl, ale aj široká verejnosť.