Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Zástupcovia siedmich výskumných univerzít a Slovenskej akadémie vied sa v pondelok 14. augusta stretli s ministrom školstva SR Petrom Plavčanom, aby s ním rokovali o ďalších krokoch smerujúcich k uvoľneniu zablokovaných štrukturálnych fondov na výskum a vývoj.

vložil: Renáta Chosraviová

V Bratislave sa 14. augusta konalo stretnutie ministra školstva, vedy výskumu a športu SR so zástupcami univerzít, SAV a Klubu 500 na tému Otvorená veda.

vložil: Renáta Chosraviová

V snahe o urýchlenie ozdravných krokov na využívanie štrukturálnych fondov pre výskum a inovácie v Slovenskej republike v prospech spoločnosti a jej občanov rektori výskumných univerzít a predseda SAV sformulovali 14. augusta na stretnutí v Bratislave požiadavky v oblasti štrukturálnych fondov EÚ na výskum a vývoj.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti koncertu speváckeho zboru Young Naperville Singers z partnerského mesta Naperville, navštívil 21. júla Nitru veľvyslanec Spojených štátov na Slovensku Adam Sterling.  Na spoločnom obede sa stretol aj s rektormi oboch nitrianskych univerzít -  Dr. h. c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD, a prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti úspešného ukončenia žatvy na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, prijal rektor SPU 21. júla predstaviteľov podniku a slávnostne prevzal žatevný veniec ako symbol tohtoročnej úrody.