Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

S účinnosťou od 3. júla sa rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity stala doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. V priestoroch kancelárie rektora ju privítal doterajší rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý jej pri tejto príležitosti poprial veľa zdravia, úspechov a dobrú ruku pri výbere spolupracovníkov.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti päťročného pôsobenia Dunajského transferového centra (DTC) na našej univerzite a ocenenia významného iniciátora tohto konceptu - prof.  Norberta Höptnera sa v dňoch 26. - 27. júna uskutočnilo stretnutie predstaviteľov medzinárodnej siete DTC so zástupcami SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Medzinárodná spolupráca SPU v Nitre sa 29. júna t.r. rozšírila o ďalšiu významnú  svetovú akademickú  „adresu“. Memorandum o spolupráci na pôde SPU  podpísal rektor dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., s rektorom prestížnej indonézskej poľnohospodárskej univerzity v meste Bogor na ostrove Jáva, Dr. Arifom Satriom.

vložil: SPU Web Editor

Univerzita tretieho veku  ako forma celoživotného vzdelávania má už dvadsaťpäť rokov svoje trvalé miesto aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Počas tohto obdobia ho už ukončilo vyše dvetisíc absolventov. Devätnásteho júna k nim pribudlo ďalších stoosem.

vložil: SPU Web Editor

Kazašská národná poľnohospodárska univerzita v Almaty udelila rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., titul čestného profesora. Diplom si prevzal 18. júna z rúk prorektora kazašskej univerzity prof. Tireuova Kanata Maratovicha.