Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej  budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie. Ocenenie v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA získala doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci sprievodného programu pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia otvorenia Výskumného centra AgroBioTech,  11. - 12. októbra pracovisko organizovalo prehliadku s názvom Svet vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre oslávilo 15. októbra druhé výročie svojho otvorenia.

 

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil pri príležitosti životného jubilea – 60. narodenín - Ing. Jozefínu Kubaľovú, vedúcu závodu Oponice Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., Kolíňany.

vložil: Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 12. októbra v areáli VPP v Kolíňanoch Univerzitný deň techniky. Pilotný ročník bol zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín.