Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky.

vložil: SPU Web Editor

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta vysokoškolská učebnica Chémia potravín určená pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Na jej príprave sa podieľal široký autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, ktorí sa vo svojej pedagogickej a výskumnej práci dlhodobo venujú potravinám, ich kvalite a bezpečnosti.

vložil: SPU Web Editor

Vyvrcholením prázdninového pobytu malých vysokoškolákov na oboch nitrianskych univerzitách boli slávnostné promócie, ktoré sa konali 13. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Certifikáty s titulom Academicus Nitriensis Jr. si prevzalo 68 detí.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti mestských slávností Nitra milá, Nitra a v rámci galavečera medzinárodného festivalu Akademická Nitra 2018 odovzdal primátor Nitry Jozef Dvonč Ceny primátora za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentácie Nitry v medzinárodnom kontexte prof. Vladimírovi Ratajovi a prof. Ondrejovi Debrecénimu.

vložil: SPU Web Editor

Galavečerom na Svätoplukovom námestí v Nitre sa 5. júla ukončila súťažná časť festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra 2018, ktorého organizátorom bola tento rok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Titul laureáta festivalu AN2018 získal domáci folklórny súbor Technik z STU v Bratislave, zo zahraničných súborov si najvyššie ocenenie odniesol ukrajinský folklórny súbor Roksolaniia z Kyjeva.