Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Tulipánovej ulici otvorili 5. decembra výstavu ateliérových prác študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry. Zároveň uviedli do života dva katalógy študentských prác.

vložil: SPU Web Editor

Nadácia Claas ocenila najlepšie spracované a obhájené bakalárske práce v roku 2017/2018. Medzi ocenenými boli aj traja študenti Technickej fakulty.

vložil: Renáta Chosraviová

Vianoce sú časom obdarovávania sa. Nielen však hmotnými darčekmi, ale najmä láskavými slovami, vytvorením neopakovateľnej príjemnej atmosféry, napĺňaním ušľachtilých cieľov. V zmysle tejto filozofie sa pod záštitou rektorky SPU v Nitre Klaudie Halászovej 11. decembra v aule univerzity konal tradičný slávnostný koncert Vianočný dar SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 11. decembra, odovzdala rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty deviatim novým docentom.

vložil: SPU Web Editor

Na vianočnom punči FZKI na Tulipánovej ulici sa 5. decembra stretli odborníci z praxe, absolventi, pedagógovia, študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva aj stredných škôl. Tento rok sa konal jubilejný desiaty ročník.