Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Medzi finalistami  štvrtého ročníka celoslovenskej súťaže Pre vodu ani tento raz nechýbali študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prvé miesto v otvorenej kategórii získal doktorand Ing. Miroslav Čibík, druhé miesto v kategórii tímov obsadili   študentky Anna Kulperová a Andrea Zajacová a doktorandi Ing. Miroslav Čibik a Ing. Martin Manina.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. ročník Halového futbalového turnaja Technikov, ktorý organizovala študentská časť Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Za mimoriadny a dlhodobý  prínos k rozvoju a prezentácii nášho regiónu si Nitriansky samosprávny kraj uctil tri významné osobnosti, medzi nimi aj emeritného profesora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Imricha Točku.

vložil: Renáta Chosraviová

V Botanickej záhrade SPU v Nitre bol úspešne ukončený aj druhý program z grantového kola Mením moje mesto 2019 finančne podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra. V októbri a novembri prebiehalo zážitkovým spôsobom desať turnusových prednáškových cyklov určených primárne deťom na prvom stupni ZŠ.

vložil: SPU Web Editor

Akreditovaný kurz Predaj z dvora, ktorý prebiehal na pôde SPU v Nitre 14. a 15. novembra,  bol určený všetkým záujemcom o problematiku – podnikateľom ako aj nepodnikateľom, ktorí sa rozhodli predávať svoje vlastné produkty v malých množstvách priamo spotrebiteľom. Kurz úspešne ukončilo takmer 30 absolventov z rôznych regiónov Slovenska.