Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa vždy snažia pozývať prednášajúcich, ktorí obohatia výučbu o kvalitné a hodnoverné informácie. V rámci programu Študentských dní nitrianskych univerzít FEM 23. novembra organizovala sériu diskusií a prednášok o Albánsku. Keďže na fakulte učia o rozvojových ekonomikách, medzi ktoré rozhodne patrí aj Albánsko, prednášky o tejto krajine obohatili o vystúpenie veľvyslankyne Albánskej republiky na Slovensku Enkeledy Mërkuriovej a veľvyslanca Slovenskej republiky v Albánsku Milana Cigánika.

vložil: Renáta Chosraviová

Dvadsiaty druhý november 2017 sa na SPU v Nitre niesol v znamení osláv. Už 30 rokov sa študenti, učitelia a zamestnanci slovenských univerzít môžu zúčastňovať na zahraničných pobytoch či už vo forme štúdia, stáže, učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility.

vložil: Renáta Chosraviová

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky a ďalšie možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU v Nitre, ktorý už tradične organizuje Kariérne centrum SPU v spolupráci s fakultami SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Začiatkom októbra sa uskutočnila pracovná návšteva SPU v Nitre zástupcov Bielocerkevskej národnej agrárnej  univerzity (BNAU) na Ukrajine. Jej cieľom bolo naštartovať intenzívnu bilaterálnu spoluprácu v oblasti vedy, vzdelávania, výskumu i kultúry. V týchto dňoch - od  19. do 21. novembra, delegácia manažmentu BNAU a predstaviteľov fakúlt, vedená rektorom prof. Dr. Anatolijom Danylenkom, opätovne navštívila SPU v Nitre. V rámci programu prebehli rokovania s vedením SPU a fakúlt, následne rektori oboch univerzít podpísali Akčný plán, ktorý konkretizuje oblasti spolupráce pre rok 2018.

vložil: Renáta Chosraviová

Zástupcovia SPU v Nitre navštívili od 12. do 17. novembra Vietnamskú národnú poľnohospodársku univerzitu v Hanoji (VNPU).