Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Predvianočný čas na SPU v Nitre sa už tradične nesie v znamení bohatého kultúrneho programu. Vrcholným podujatím je už obľúbený sviatočný koncert Vianočný dar SPU. Tohtoročný sa konal 10. decembra v aule univerzity pod záštitou rektorky Klaudie Halászovej. Jeho zmyslom bolo vytvoriť neopakovateľnú príjemnú atmosféru a zároveň naplniť ušľachtilé ciele.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 10. decembra formálne vymenovala dvadsaťšesť nových profesorov. Vzhľadom na zdravotný stav prezidentky SR novým profesorom vymenúvacie dekréty na základe jej poverenia odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.

vložil: SPU Web Editor

JCI-Slovensko a Združenie podnikateľov Slovenska každoročne vyhlasujú súťaž Študentská podnikateľská cena 2019, ktorej cieľom je podporovať študentov v realizácii svojho podnikateľského sna už počas štúdia. Medzi päť finalistov sa tento rok prebojovala aj Dominika Bírová a Filip Bevelagua z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 4. decembra konal už 19. ročník tradičného predvianočného podujatia - PUNČ FZKI, ktorý zorganizovala Študentská rada FZKI. Jeho súčasťou boli nielen predajné stánky a voňavý punč, ale aj zaujímavé prednášky a diskusie. 

vložil: Renáta Chosraviová

Študenti a priaznivci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre mohli zažiť predvianočnú atmosféru na jedinečnom podujatí - Vianočný deň FEM. Prvý ročník benefičnej vianočnej akcie, vianočných trhov spojených so sviatkom sv. Mikuláša, mal aj charitatívny rozmer.