Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V Botanickej záhrade SPU v Nitre bol úspešne ukončený aj druhý program z grantového kola Mením moje mesto 2019 finančne podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra. V októbri a novembri prebiehalo zážitkovým spôsobom desať turnusových prednáškových cyklov určených primárne deťom na prvom stupni ZŠ.

vložil: SPU Web Editor

Akreditovaný kurz Predaj z dvora, ktorý prebiehal na pôde SPU v Nitre 14. a 15. novembra,  bol určený všetkým záujemcom o problematiku – podnikateľom ako aj nepodnikateľom, ktorí sa rozhodli predávať svoje vlastné produkty v malých množstvách priamo spotrebiteľom. Kurz úspešne ukončilo takmer 30 absolventov z rôznych regiónov Slovenska.

vložil: Renáta Chosraviová

Začiatkom novembra (8. - 9. 11.) sa konal 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu v hradných pivniciach na Nitrianskom hrade. Na podujatí sa prezentoval aj Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Lajdu. Na trh úspešne uviedli prvé mladé vína ročníka 2019.

vložil: SPU Web Editor

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre doc. Oľga Roháčiková prevzala z rúk podpredsedníčky NSK a poslankyne NR SR Ing. Evy Antošovej pamätný list predsedu NSK Milana Belicu za úspešnú spoluprácu a podporu rozvoja NSK. Slávnostné oceňovanie bolo súčasťou workshopu na tému Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít, ktorý 12. novembra organizoval Úrad NSK.

vložil: Renáta Chosraviová

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu má už svoju tradíciu. Zmyslom je pomôcť študentom stredných škôl pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a zároveň im poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.