Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal 28. júla 2017 do registra úžitkových vzorov  Cereálnu tyčinku s obsahom fytoaktívnych látok, ktorú možno využívať v potravinárskom priemysle. Majiteľom uvedeného úžitkového vzoru je SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Novou ministerkou školstva bude odborníčka a vedkyňa Martina Lubyová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. 

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívila 11. septembra 17-členná delegácia indonézskeho parlamentu vedená veľvyslankyňou Indonézskej republiky v Slovenskej republike Adiyatwidi Adiwoso. Vzácnych hostí prijal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter  Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 50 rokov prof. Ing. Markovi Halovi, PhD., vedúcemu Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ v Nitre, Bronzovú medailu SPU v Nitre za aktívnu pedagogickú a riadiacu činnosť a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú mu slávnostne odovzdal  7. septembra v priestoroch Experimentálneho centra KŠZ.

vložil: Renáta Chosraviová

Obhajoby záverečných prác dvojročného MBA štúdia v anglickom jazyku na SPU v Nitre, na ktorých demonštrovalo svoju odbornú pripravenosť a jazykovú kompetenciu 14 absolventov, sa konali 7. a 8. septembra.