Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Na Technickej fakulte SPU v Nitre otvorili druhý ročník Agrion univerzity, vďaka ktorej študenti  študijných programov obchodovanie a podnikanie s technikou a poľnohospodárska technika získajú hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.

vložil: Renáta Chosraviová

Súťaž Záhrada roka, Park roka a Detail roka s rovnomennými kategóriami je prezentáciou súčasnej úrovne krajinnej architektúry na Slovensku. Predstavenie prihlásených diel a vyhlásenie víťazov tohtoročnej súťaže sa konalo 12. februára v Nitre, v rámci konferencie Záhradnícke fórum 2020, ktorej hlavnou témou je tento rok klimatická zmena.

vložil: SPU Web Editor

Najvýznamnejšia slovenská a svetovo uznávaná šľachtiteľka viniča hroznorodého na Slovensku Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., dnes, 13. februára, oslavuje okrúhle jubileum - 90 rokov. Prvá dáma slovenského šľachtenia viniča sa zaoberá viničom a dorábaním vína niekoľko desaťročí a vinársky obzor na Slovensku sa jej podarilo posunúť ako málokomu pred ňou.

vložil: SPU Web Editor

Z prostriedkov Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Grantov EHP a Nórska sa 7. februára uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s výskumníkmi  na UiT The Arctic University of Norway. Cieľom iniciatívy s názvom Univerzitná spolupráca boli rozhovory o možnej spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumu a spoločných vedeckovýskumných projektov.

vložil: SPU Web Editor

Spoznať svojich budúcich učiteľov, vedenie fakulty, priestory, v ktorých prebieha výučba, porozprávať sa so súčasnými študentmi, dozvedieť sa všeličo o radostiach, ale aj úskaliach vysokoškolského štúdia... Aj to bolo cieľom Dňa otvorených dverí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý pre stredoškolákov pripravili 7. februára.