Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Okolie známeho a vyhľadávaného Biskupského hostinca v Nitrianskom mestskom parku na Sihoti sa mení a tento priestor postupne dostáva úplne novú podobu.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 21. novembra konala ďalšia aktivita spoločného projektu Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a Ukrajiny. Projekt je realizovaný s podporou Vyšehradského fondu.

vložil: Renáta Chosraviová

Ťažko by sme vedeli nájsť oblasť, kde bolo v posledných rokoch schválených viac zmien v právnych predpisoch ako v oblasti poľnohospodárstva. A to je aj hlavný dôvod, prečo sa Katedra práva a Katedra európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre rozhodli už po deviatykrát zorganizovať konferenciu zameranú na otázky agrárneho práva. V tomto roku sa dôraz kládol na pozemkové vzťahy, podnikanie v poľnohospodárstve a Spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie.

vložil: Renáta Chosraviová

Pri úvahách o budúcom štúdiu na vysokej škole si stredoškoláci, najmä maturanti, kladú mnoho otázok, rozhodujú sa o vhodnom zameraní a zamýšľajú sa, či a ako dané štúdium zvládnu. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre im uľahčuje rozhodovanie aj prostredníctvom tradičného podujatia Deň vysokoškoláka. Tohtoročný organizovala 24. novembra. Pre stredoškolákov bolo pripravených až 14 zaujímavých seminárov.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. novembra prepisovali zápisy v Knihe slovenských rekordov. Rekord v najrýchlejšom skladaní špeciálnej Rubikovej kocky Rubiks Mirros Cube v kategórii slabozrakých a nevidiacich dosiahol študent Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre Bc. Lukáš Both, ktorý dokázal zložiť hlavolam za 140 sekúnd.