Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudia Halászová a dekani jednotlivých fakúlt podpísali 21. mája Kolektívnu zmluvu na roky 2019 – 2021. V mene  Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre zmluvu podpísala predsedníčka Výboru UO doc. Zuzana Hlaváčová.

vložil: Renáta Chosraviová

V spolupráci Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre  sa v týchto dňoch koná v Piešťanoch letná škola zameraná na témy klimatických zmien  a postupov v záhradno-krajinárskej tvorbe pri vytváraní a udržiavaní urbanizovaných zelených priestranstiev.

vložil: SPU Web Editor

Rektorka SPU doc. Klaudia Halászová prijala 21. mája zástupcov hráčov a vedenia volejbalového klubu VKP Bystrina SPU Nitra, ktorý sa v tejto sezóne môže pochváliť viacerými medailovými úspechmi.

vložil: Renáta Chosraviová

Aktívny pohyb – šport a relaxačné cvičenia sú efektívnym prostriedkom pre regeneráciu našich síl. V tomto zmysle sa niesol už tradičný jarný Športový deň zamestnancov SPU v Nitre. Zorganizovala ho Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV pri SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu.