Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Pomyselnou bránou, ktorá otvára nové možnosti výučby čínskeho jazyka u nás, bolo slávnostné otvorenie Konfuciovej triedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ktoré sa za účasti vzácnych zahraničných a domácich hostí konalo vo foyeri univerzity 21. mája.

vložil: SPU Web Editor

V Bruseli sa 7 .- 8. mája uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore.

vložil: SPU Web Editor

Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV na SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu zorganizovali na piatok 11. mája pre všetkých zamestnancov univerzity tretí ročník Športového dňa zamestnancov SPU s bohatou ponukou športových a zábavných aktivít.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti tretieho výročia otvorenia Indonézskeho kútika na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre,  navštívila 2. mája našu univerzitu delegácia z partnerskej Gunadarma univerzity na čele s jej rektorkou prof. Dr. E.S. Margianti. Hostí v sprievode dekanky FEM prof. Dr. Ing. Eleny Horskej prijal rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. mája  uskutočnilo 16. zasadnutie Predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.