Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Mať vzdelaného a rozumného spotrebiteľa, ktorý vie ako a ktoré potraviny nakupovať, je výhodou pre každú krajinu, jej ekonomiku, agropotravinárstvo, ale aj zdravotníctvo.  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa preto už siedmy rok prostredníctvom súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle snaží vychovať novú, uvedomelú generáciu spotrebiteľov.

vložil: SPU Web Editor

Ako je už dlhé roky zvykom, prijatie nových študentov na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre býva spojené so slávnostným imatrikulačným plesom. Tento rok sa konal už šesťdesiaty prvýkrát.

vložil: Renáta Chosraviová

Pod záštitou EIT sa 27. - 28. novembra konal vo Varšave prvý ročník podujatia Foodhaton Let's beat up the food waste. 

vložil: SPU Web Editor

V športovej hale Gymnázia P. Horova v Michalovciach sa 26. novembra uskutočnil Veľtrh vysokých škôl, na ktorom sa prezentovali univerzity z celého Slovenska a Českej republiky. Nechýbala ani Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa 26. novembra stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. V rámci programu boli ocenení dvadsiati členovia koalície cenou Digitálna jednotka za plnenie svojich záväzkov. Medzi ocenenými je aj SPU v Nitre.