Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Na základe iniciatívy Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov sa v decembri 2019 stala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre členom EFFAB/ FABRE – TP,  oficiálnej európskej technologickej platformy, ktorá podporuje výskum a inovácie v oblasti udržateľného šľachtenia a reprodukcie hospodárskych zvierat.

vložil: Renáta Chosraviová

Inštitucionálne podporiť spoluprácu fakúlt SPU v Nitre so strednými odbornými školami na Slovensku a dostať vzájomnú spoluprácu na kvalitatívne vyššiu úroveň bolo hlavným cieľom stretnutia vedenia SPU a fakúlt s riaditeľmi a zástupcami SOŠ. Stretnutie spojené s diskusiou sa konalo na pôde univerzity 26. februára a prinieslo mnoho nových podnetov. 

vložil: Renáta Chosraviová

Tretí ročník výstavy Nežná krása orchideí, ktorú 27. februára otvorili v Botanickej záhrade SPU v Nitre, sa nesie v znamení živých stien, do ktorých sú inštalované orchidey. Nádherné kvety očarujú nielen vzhľadom, ale aj vôňou pripomínajúcou napríklad čokoládu či konvalinky.

vložil: SPU Web Editor

Chov koní patrí v posledných desaťročiach medzi najviac sa rozširujúce odvetvia poľnohospodárstva a spoločenskej sféry. A práve v tomto roku má študijný program hipológia na našej univerzite malé jubileum – desať rokov. Autorský kolektív popredných hipologických odborníkov na Slovensku pod vedením prof. Ing. Marka Hala, PhD., gestora tohto študijného programu, zostavil vysokoškolskú učebnicu Chov koní. Do života ju slávnostne uviedli 14. februára na Katedre špeciálnej zootechniky.

vložil: SPU Web Editor

Spropagovať slovenský agrosektor, predstaviť stredné školy s poľnohospodárskymi študijnými odbormi a ich študentov a zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium poľnohospodárskych odborov na stredných a vysokých školách a o prácu v agrobiznise, je už tradične cieľom prestížnej súťaže NAJ AGRO dievča/ chlapec, ktorú organizuje vydavateľstvo Slovenský CHOV. Do semifinálového kola sa tento rok zapojilo 21 dievčat a 19 chlapcov.