Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa 8. marca uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. SRK vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám a blízkym obetí.

vložil: SPU Web Editor

Vo vstupných priestoroch Galérie Mlyny sa 7. marca predstavilo šestnásť katedier a pracovísk Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti ponúkli prehľad svojej pedagogickej, ale najmä vedeckovýskumnej činnosti. Na podujatí sa zúčastnili študenti stredných odborných škôl a gymnázií, žiaci základných škôl, ale aj široká verejnosť.

vložil: SPU Web Editor

Marec je mesiacom knihy, jeden z jeho týždňov už tradične Týždňom slovenských knižníc. V tomto roku sa koná už po devätnásty raz, od 5. do 11. marca. Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre bola spoluorganizátorom jeho slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Na Technickej univerzite v Ilmenau v Spolkovej republike Nemecko sa od 12. do 16. februára uskutočnil úvodný míting k projektu Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku. Projekt, ktorého lokálnym koordinátorom za našu univerzitu je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., má okrem iného za cieľ vytvorenie medzinárodného študijného programu agromechatronika, určeného študentom programu Erasmus +.

vložil: SPU Web Editor

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre spustila od januára novú kreatívnu kampaň pre uchádzačov o štúdium. Jej úlohou je prostredníctvom digitálnej komunikácie predstaviť trojicu študijných odborov – krajinárstvo, záhradníctvo a krajinnú a záhradnú architektúru tak, aby poukázala aj na iný rozmer poľnohospodárskych odborov.