Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Firma svoj vzťah ku komunite nemusí posilňovať len finančnými či nefinančnými darmi. Najlepšie firmy rozvíjajú vnútornú motiváciu, pocit zmysluplnosti a aktívny prístup svojich zamestnancov cez pomoc okoliu. Touto filozofiou sa už dlhodobo riadi aj Slovenská sporiteľňa , a.s. Tridsať manažérov spoločnosti z nitrianskeho regiónu sa 5. októbra zapojilo do dobrovoľníckej aktivity a podujali sa vyčistiť okolie v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

 

vložil: Renáta Chosraviová

Jedinečný medzinárodný festival filmov - Agrofilm otvoril svoje brány 2. októbra.  Má mimoriadne bohatú 33-ročnú históriu, je plný života, chutí a výnimočných zážitkov. Mladých divákov chce osloviť ich moderným jazykom. Premietať sa bude aj na SPU v Nitre.

 

vložil: Renáta Chosraviová

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. A práve v tomto období sa už tradične koncom septembra koná jesenná výstava v skleníkoch Botanickej záhrady SPU v Nitre. Aj tohtoročná, od 28. septembra do 5. októbra, rovnako ako príroda v Nitre a jej okolí, hrá najrôznejšími farbami.

vložil: Renáta Chosraviová

Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa 27. – 28. septembra koná jubilejný 5. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus  2017. Prezentuje sa na ňom aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Po predchádzajúcom stretnutí a rokovaniach v Číne sa ďalšie, štvrté, stretnutie konzorcia čínskych a stredoeurópskych univerzít konalo 21. – 22. septembra v Srbsku. Za SPU v Nitre sa na rokovaní zúčastnila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a ECTS a prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu.