Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V dňoch 27. - 28. septembra 2018 sa v Bruseli konalo výjazdové zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Rektorka a rektori slovenských vysokých škôl  mali možnosť diskutovať o súčasných európskych politikách, procesoch a nástrojoch vo vysokoškolskom a vedecko-výskumnom sektore. 

vložil: Renáta Chosraviová

Tridsiaty štvrtý ročník prestížneho medzinárodného filmového festivalu Agrofilm začal 1. októbra v Lužiankach pri Nitre.  

vložil: Renáta Chosraviová

Živá učebnica bylinných výsadieb. Aj takto nazývajú Interaktívnu experimentálnu záhradu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorú slávnostne otvorili 27. septembra za prítomnosti dekana prof. Dušana Igaza, primátora Nitry Jozefa Dvonča, študentov a učiteľov FZKI, ako aj verejnosti.

vložil: SPU Web Editor

V rámci programu Mením moje mesto, ktorý vznikol vďaka podpore mesta Nitry a Nitrianskej komunitnej nadácie, získala Botanická záhrada SPU grant vo výške 4-tisíc eur na zrealizovanie projektu výsadby kvetinových lúk. Slávnostné otvorenie, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Nitry doc. Jozef Dvonč a zástupkyňa NKN Mgr. Natália Zákopčanová, sa uskutočnilo 27. septembra.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 26. septembra konala v Aule SPU  prednáška doc. Roberty Štěpánkovej z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva o areáli  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – národnej kultúrnej pamiatke.