Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa 17. decembra 2019 konali voľby kandidáta na dekana. V prvom kole tajných volieb bola jednomyseľne zvolená  doterajšia dekanka doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., ktorá fakultu povedie aj v nasledujúcom funkčnom období 2020 – 2024.

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 12. decembra odovzdala rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty štyrom novým docentom: doc. Petrovi Bokorovi,  doc.  Jánovi Čimovi, doc. Dagmar Hillovej a doc. Miroslavovi Šlosárovi.

vložil: Renáta Chosraviová

Predvianočný čas na SPU v Nitre sa už tradične nesie v znamení bohatého kultúrneho programu. Vrcholným podujatím je už obľúbený sviatočný koncert Vianočný dar SPU. Tohtoročný sa konal 10. decembra v aule univerzity pod záštitou rektorky Klaudie Halászovej. Jeho zmyslom bolo vytvoriť neopakovateľnú príjemnú atmosféru a zároveň naplniť ušľachtilé ciele.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 10. decembra formálne vymenovala dvadsaťšesť nových profesorov. Vzhľadom na zdravotný stav prezidentky SR novým profesorom vymenúvacie dekréty na základe jej poverenia odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.

vložil: SPU Web Editor

JCI-Slovensko a Združenie podnikateľov Slovenska každoročne vyhlasujú súťaž Študentská podnikateľská cena 2019, ktorej cieľom je podporovať študentov v realizácii svojho podnikateľského sna už počas štúdia. Medzi päť finalistov sa tento rok prebojovala aj Dominika Bírová a Filip Bevelagua z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.