Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

V kalendári je veľa významných dní, no 28. marec, deň narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského (1592-1670), veľkého pedagóga, filozofa a humanistu, je v našom povedomí synonymom úcty k učiteľom. Pedagogická obec si naprieč stáročiami  kladie za vzor jeho zásady výchovy novej generácie, myšlienky, ktoré nestarnú.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdala  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy  šesťdesiatim pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 27. marca v Bratislave.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska knižnica prináša svojim používateľom a návštevníkom v mesiaci knihy popri odborných službách, ktoré celoročne poskytuje, zážitok navyše. Možnosť  nahliadnuť do tvorby študentov  Katedry krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Projekty, priestorové modely, obrazy. Rôznorodé výstupy budúcich odborníkov, ktorí budú utvárať vzhľad našej krajiny.

vložil: SPU Web Editor

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 12. marca na pôde univerzity delegáciu z Tishreen University v Latakii v Sýrii, ktorú viedol jej rektor prof. Dr. Hani Shaaban. Cieľom jej návštevy boli rozhovory o možnej spolupráci oboch inštitúcií v oblasti výskumu a mobilít študentov a pedagógov.

vložil: SPU Web Editor

Na plenárnom zasadnutí Českej akadémie poľnohospodárskych vied 6. marca na Medelovej univerzite v Brne, odovzdal predseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.,  Zlatú medailu za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.