Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Z iniciatívy Veľvyslanectva Kubánskej republiky v Slovenskej republike navštívila 22. mája Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Loipa Sánchez Lorenzová. Na pôde univerzity ju prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou  prof. Dr. Ing. Elena Horská. Hlavným predmetom rokovania bolo naštartovanie vzájomnej intenzívnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, mobilít učiteľov a študentov.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci projektu QEDU (ITMS kód: 26110230057) Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti, riešeného a financovaného z prostriedkov ŠF EÚ bolo na SPU vydaných 20 učebníc v anglickom jazyku. Sú dielom medzinárodného kolektívu autorov, pričom na FEM bolo napísaných a vydaných 6 učebníc, na FEŠRR 4, FAPZ 3, a po dve na FBP, TF a FZKI. Symbolickým „pokrstením“ pšenicou ich slávnostne uviedol do života 20. mája v novej zasadačke SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Volejbalisti VK Ekonóm SPU Nitra majú za sebou úspešný týždeň. Juniori  priniesli zlato z Majstrovstiev Slovenska juniorov vo Vranove nad Topľou a univerzitný tím posilnený o hráčov z extraligy, obsadil prvú priečku na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale univerzít v Banskej Bystrici.

vložil: Renáta Chosraviová

Nestor agronomických vied, otec slovenského obilninárstva a rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v období rokov 1958 - 1966 akademik Emil Špaldon oslávil v nedeľu 12. mája 95. narodeniny. Pozdraviť jubilanta prišiel aj rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v sprievode  prof. Ing. Jozefa Bullu, DrSc., a dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. Príjemné stretnutie v kruhu najbližších členov rodiny pána akademika – manželky Evy, dcéry Evy a vnuka Konrada, bolo pretkané debatami o súčasnom rozvoji SPU, ako aj spomienkami.

vložil: Gabriela Slivinská

Európska komisia v rámci hodnotenia realizácie a dopadov vzdelávacieho programu EÚ Erasmus každoročne vyhlasuje súťaž úspešných príbehov univerzít. Keďže SPU v Nitre patrí na Slovensku medzi najúspešnejšie univerzity v realizácii  Erasmus Intenzívnych programov, prihlásili sme sa do súťaže i my a uspeli sme. Príbeh našej univerzity sa tak stal jedným z dvadsiatich najúspešnejších príbehov programu Erasmus v roku 2012.