Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca oceňuje pedagógov, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj a dobré meno. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt a vedenia SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal ďakovný list 14 pracovníkom.  • foto •

vložil: SPU Web Editor

Vážení pedagógovia, milé kolegyne, kolegovia, 28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto velikána pedagogiky, učiteľa národov, sú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

vložil: Renáta Chosraviová

Svetový deň vody, ktorého cieľom je zamyslieť sa nad významom tejto životodarnej tekutiny a upozorňovať na stav a ochranu vôd vo svete, si ľudstvo každoročne pripomína 22. marca. K odborným a osvetovým akciám SDV sa pravidelne pripája aj Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre  si v rámci celoživotného vzdelávania a na požiadanie praxe – Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, dala akreditovať kurz sladovníctvo a pivovarníctvo. V dňoch 21. a 22. marca ho úspešne ukončilo 38 absolventov, ktorí majú záujem o rekvalifikáciu či podnikanie v tejto oblasti. Certifikát o absolvovaní kurzu si prevzali z rúk dekana FBP prof. Jána Tomáša.

vložil: Renáta Chosraviová

Kariérne centrum SPU ako súčasť Kancelárie pre celoživotné vzdelávanie organizovalo 21. marca pre študentov 2. stupňa štúdia a budúcich absolventov SPU výberovú prednášku na tému Orientácia vo svete práce.