Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na pozvanie rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sme na pôde SPU privítali prof. Waltera Leala z Hamburgskej univerzity aplikovaných vied v Nemecku,  riaditeľa výskumného a transferového centra  Applications of Life Sciences v Hamburgu, ktorý vystúpil s prednáškou na seminári Kurz vedeckého publikovania.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Univerzite v Arkansase (USA) sa od 27. do 31.  mája konala medzinárodná konferencia, na ktorej SPU v Nitre reprezentoval rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ako aj zástupcovia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

vložil: Renáta Chosraviová

Prehliadku odrôd, ochrany a výživy rastlín a výstavu poľnohospodárskej techniky ponúkol 2. ročník celoslovenských dní poľa, ktoré sa konali 4. a  5. júna v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Medzi poľnohospodárov zavítal prezident republiky Ivan Gašparovič s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom. Medzi pozvanými bol aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

vložil: Renáta Chosraviová

Tradícia organizovania piknikov, ktorých cieľom je, aby ľudia vyšli von – do priestoru, prírody a spoločne sa zabávali, kreslili, rozprávali či len tak oddychovali pri knihe alebo čaji, vznikla pred niekoľkými rokmi na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Tento rok sa konal 23. mája a bol výnimočný tým, že sa stal celouniverzitným. Doktorandi FZKI v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu ho pripravili v parčíku pred SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule SPU sa 22. mája konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre, na ktorej rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil čestný titul doctor honoris causa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Lászlóovi Bárdosovi, DVM, PhD., z Univerzity sv. Štefana v Gödöllő a prof. Ing. Janovi Marečkovi, DrSc., z Mendelovej univerzity v Brne. • foto •