Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Výročné zasadnutie Vyšehradskej univerzitnej asociácie sa tento rok konalo na Mendelovej univerzite v Brne, v termíne 12.-14. septembra. Na stretnutí sa zúčastnilo 33 zástupcov partnerských univerzít.

vložil: SPU Web Editor

Po vlaňajšej úspešnej premiére vás opäť pozývame na SPU FEST, ktorý sa uskutoční v stredu 25. septembra 2013 od 14.00 h na autocvičisku (Akademická 8).  Záštitu nad podujatím prevzal rektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci diverzifikácie svojej činnosti  manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany, pod vedením Ing. Petra Brezovského, PhD., uviedol do činnosti novú technologickú linku (kombajn, zhrňovač, mulčovač, automatizovaná plynová sušička a predčistička) na pestovanie, zber a pozberové spracovanie tekvice olejnej bezšupkovej, vybudovanú z finančných zdrojov podniku.

vložil: SPU Web Editor

V dňoch 6. a 7. septembra 2013 sa na SPU v Nitre uskutočnili obhajoby záverečných projektov dvojročného externého štúdia MBA in Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku, akreditovaného medzinárodnou sieťou AGRIMBA. Štúdium  a prebieha pod záštitou rektora SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Na štadióne ČFK Nitra sa 10. 9. stretli mužstvá Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzity vo Zvolene a domácej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na 26. ročníku tradičného  futbalového turnaja troch univerzít o putovný pohár rektora. Záštitu nad podujatím prevzal Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre, ktorý športové podujatie slávnostne otvoril.