Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Počas netradičnej prednášky z agroturistiky, ktorá sa konala 13. novembra na SPU, osadili pred vchodom do hlavnej budovy univerzity tabuľku s logom Magna Via.Na slávnostnom akte sa zúčastnil rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., predstavenstvo Združenia Magna Via na čele s predsedom doc. Jozefom  Húskom, CSc., a študenti.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval 22. októbra 35 nových vysokoškolských profesorov.  Medzi nimi je aj prof. Dana Tančinová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU a prof. Klaudia Jomová z Fakulty prírodných vied UKF. Novým profesorkám 13. novembra zablahoželal aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 11. 11. 2013 nás  vo veku 82 rokov navždy opustil  dlhoročný pedagóg, bývalý akademický funkcionár, vynikajúci odborník, dobrý priateľ a kolega Dr. h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Na prvom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied, ktoré sa konalo  17. októbra 2013, si z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka prevzali  menovacie dekréty noví členovia Vedeckej rady SAV.  Medzi nimi aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Na návštevu SPU v Nitre zavítala 5. novembra šesťčlenná delegácia z Indie, vedená MUDr. Mukulom Sangmaom, premiérom štátu Meghálaja, ležiaceho v severovýchodnej časti krajiny, ktorého ekonomika je zameraná najmä na poľnohospodárstvo.