Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvýkrát udeľovalo ceny Samuela Mikovíniho za prínos vo vede a technike. Ocenený bol aj emeritný dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prof. h. c. prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívila 6. decembra delegácia z Ukrajiny, vedená rektorom Národnej agrárnej univerzity vo Vinnici, prof.  Grigorijom  Kaletnikom. Vzácneho hosťa a jeho kolegov prof. Olenu Prutskú, vedúcu Katedry financií a akademika Nikolaja Roika z Inštitútu bioenergetických plodín a cukrovej repy,  na pôde SPU privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a zástupca výrobcov biopalív na Slovensku a členov Združenia pre výrobu a využitie biopalív Ing. Róbert Spišák, PhD., podpísali 28. novembra  v Bratislave Memorandum o porozumení a spolupráci pri riešení projektov v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívila 4. decembra delegácia z Arménskej republiky, vedená ministrom školstva a vedy Armenom Ašotjanom. Sprevádzali  ho zástupcovia Národnej agrárnej univerzity Arménska  - rektor prof. Aršalujs Taverdjan a vedúci Kancelárie pre vzťahy s verejnosťou Artur Bagdasarjan.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde SPU v Nitre sa 2. decembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov piatim novým docentom.