Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Dnešný deň sa radujme a veselo spievame, Búvaj, dieťa krásne, Tichá noc, svätá noc... Univerzita opäť ožila vianočnými koledami v podaní členov speváckej časti Divadielka na Osmičke.

vložil: Renáta Chosraviová

Študentskou osobnosťou  Slovenska pre školský rok 2012/2013 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Jaromír Vašíček, PhD., absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. V súčasnosti pôsobí v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra, Lužianky.

vložil: Renáta Chosraviová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvýkrát udeľovalo ceny Samuela Mikovíniho za prínos vo vede a technike. Ocenený bol aj emeritný dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prof. h. c. prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívila 6. decembra delegácia z Ukrajiny, vedená rektorom Národnej agrárnej univerzity vo Vinnici, prof.  Grigorijom  Kaletnikom. Vzácneho hosťa a jeho kolegov prof. Olenu Prutskú, vedúcu Katedry financií a akademika Nikolaja Roika z Inštitútu bioenergetických plodín a cukrovej repy,  na pôde SPU privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a zástupca výrobcov biopalív na Slovensku a členov Združenia pre výrobu a využitie biopalív Ing. Róbert Spišák, PhD., podpísali 28. novembra  v Bratislave Memorandum o porozumení a spolupráci pri riešení projektov v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve.