Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Pod záštitou Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa 18. januára v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre konal 7. Akademický ples nitrianskych univerzít. • video1• 

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívilo 15. januára vedenie Konfuciovho inštitútu v Bratislave - Ing. Peter  Paulen,  slovenský riaditeľ inštitútu a prof. Ding Shude, čínsky riaditeľ inštitútu, ako aj Naďa Hlavačková, konzulka Slovenského veľvyslanectva v Pekingu. Hostí na pôde univerzity prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávanie a ECTS a PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., vedúca Katedry jazykov FEM.

vložil: Gabriela Slivinská

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v tomto roku úspešne uchádzala o obnovenie prestížnej značky kvality uplatňovania Európskeho systému prenosu kreditov "ECTS Label", ktorú opätovne získala na roky 2013-2016. Zároveň sme sa uchádzali aj o získanie značky Diploma Supplement Label, ktorá potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný našou univerzitou spĺňa náročné európske štandardy. Udelenie oboch uvedených významných ocenení svedčí o európskej úrovni našej univerzity. Poďakovanie patrí všetkým spolupracovníkom, ktorí sa zaslúžili o ich získanie.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzite v Nitre sa 12. decembra odela do vianočného šatu a verejnosti predstavila svoju sviatočnú tvár. Pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., pripravila už tradičný benefičný koncert Vianočný dar SPU. Finančný výťažok z 3. ročníka podujatia bude použitý na podporu hendikepovaných študentov SPU v Nitre.  Na univerzite ich v súčasnosti študuje štyridsať. • video1•   • video2•   • video3•

vložil: SPU Web Editor

Dnešný deň sa radujme a veselo spievame, Búvaj, dieťa krásne, Tichá noc, svätá noc... Univerzita opäť ožila vianočnými koledami v podaní členov speváckej časti Divadielka na Osmičke.