Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., zostáva aj naďalej na čele Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rozhodli o tom členovia akademického senátu v riadnych voľbách tajným hlasovaním, ktoré sa konali 19. februára.

vložil: SPU Web Admin

Vedenie SPU v Nitre na čele s rektorom Dr. h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., sa 10. februára stretlo s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Ing. Pavlom Ondekom a doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD., ktorí rokovanie iniciovali.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre a Konfuciov inštitút (KI) v Bratislave uzatvorili zmluvu o spolupráci, ktorú 10. februára na pôde SPU podpísal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a riaditeľ KI Ing. Peter Paulen.

vložil: Renáta Chosraviová

Tohtoročných maturantov a budúcich záujemcov o štúdium na vysokej škole, ako aj  širokú verejnosť, pozvala SPU v Nitre v rámci tradičného celouniverzitného Dňa otvorených dverí. Počas podujatia, 7. februára, všetkých šesť fakúlt pripravilo prezentácie študijných možností a sprievodný program.  Možnosť nahliadnuť do priestorov univerzity využilo vyše tisíc záujemcov. • video1•  • video2•

 

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívila 5. februára päťčlenná delegácia z Kirovskej oblasti (KO) v Ruskej federácii, vedená Alexejom A. Kotljačkovom, podpredsedom regionálnej vlády a šéfom odboru poľnohospodárstva a potravinárstva.