Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde SPU v Nitre sa 2. decembra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov piatim novým docentom.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval 26. novembra 45 vysokoškolských profesorov. Medzi akademickú elitu sa zaradili aj pedagógovia z našej univerzity. Novým profesorom 2. decembra zablahoželal aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule SPU sa 27. novembra konalo zasadnutie Akademickej obce SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR  Dagmar Repčeková, poslala vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výstave EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28.10. do 1. 11. v Nairobi, ako aj za využitie príležitosti spoločne sa prezentovať na pôde OSN pred medzinárodným spoločenstvom na africkom kontinente.

vložil: Gabriela Slivinská

V utorok 19. novembra sa vestibul pod aulou premenil na ERASMUS VILLAGE, kde mohli študenti, zamestnanci a návštevníci unverzity virtuálne navštíviť Kazachstan, Tadžikistan, Česko, Rumunsko, Lotyšsko, Rusko či Grécko.