Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívili 29. apríla piati zástupcovia Tianjinskej univerzity v Číne vedení prezidentom univerzity prof. Li Jiajunom. Výsledkom stretnutia bolo podpísanie memoranda o bilaterálnej spolupráci.

vložil: Renáta Chosraviová

Milí kolegovia, študenti, vážení priatelia našej alma mater! Opäť  tu máme dlho očakávanú jar, ale zároveň sa blíži aj jeden z najkrajších sviatkov v roku, Veľká noc.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU organizovala 7. - 9. apríla stretnutie partnerov projektu Agrivoc, ktorého lokálnym koordinátorom je rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy zorganizovala 8. apríla v Kongresovom centre SPU výročnú konferenciu. Jeden z hlavných bodov programu bola voľba predsedu univerzitnej organizácie.

vložil: Renáta Chosraviová

Z iniciatívy riaditeľa Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, n.o., Dr.h.c. JUDr. Jozefa Zaťka navštívila 2. apríla SPU v Nitre Ivanna Iedgarova, poradkyňa rektora pre medzinárodnú spoluprácu Európskej univerzity (EU) v Kyjeve, Ukrajina. Na pôde SPU ju v sprievode JUDr. J. Zaťka prijal Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.