Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V nádherne vyzdobenej aule SPU, ktorá je dominantou areálu vyhláseného v apríli 2014 za národnú kultúrnu pamiatku, sa podvečer 11. decembra začal už tradičný slávnostný benefičný koncert Vianočný dar SPU,  iniciovaný a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.  Finančný výťažok vo výške 1141 eur zo 4. ročníka podujatia bude použitý na podporu študentov a hendikepovaných študentov SPU.     video ITŠ  

vložil: Renáta Chosraviová

Na návštevu SPU v Nitre zavítali 12. decembra zástupcovia Tianjinskej univerzity v Číne - Li Qingfeng z Fakulty medzinárodného vzdelávania a Yang Fuling - riaditeľka Odboru pre medzinárodnú spoluprácu TU, vedení prof. Hu Wenpingom, zástupcom prezidenta univerzity a dekanom Fakulty vied (School of Science).

vložil: Renáta Chosraviová

Pri príležitosti významného životného jubilea 70 rokov Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Bullu, DrSc., bývalého dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, sa 11. decembra konalo mimoriadne zasadnutie Vedeckej rady FBP.  Zúčastnil sa na nej aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, predseda úradu NSK a viceprezident Výboru regiónov EÚ v Bruseli doc. Ing. Milan Belica, CSc., generálny riaditeľ NPPC prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a ďalší vzácni hostia.

vložil: SPU Web Editor

Členovia Akademického senátu FBP na svojom zasadnutí 10. decembra 2014 jednomyseľne zvolili kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2015 - 2019.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívili 9. decembra zástupcovia Federal Rural University of Pernambuco, v Brazílii - prof. Leucio Alves a prof. Anísio Soares. Vzácnych hostí privítal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., a vedúci Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov Mgr. Vladislav Valach.