Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre a Konfuciov inštitút (KI) v Bratislave uzatvorili zmluvu o spolupráci, ktorú 10. februára na pôde SPU podpísal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a riaditeľ KI Ing. Peter Paulen.

vložil: Renáta Chosraviová

Tohtoročných maturantov a budúcich záujemcov o štúdium na vysokej škole, ako aj  širokú verejnosť, pozvala SPU v Nitre v rámci tradičného celouniverzitného Dňa otvorených dverí. Počas podujatia, 7. februára, všetkých šesť fakúlt pripravilo prezentácie študijných možností a sprievodný program.  Možnosť nahliadnuť do priestorov univerzity využilo vyše tisíc záujemcov. • video1•  • video2•

 

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre navštívila 5. februára päťčlenná delegácia z Kirovskej oblasti (KO) v Ruskej federácii, vedená Alexejom A. Kotljačkovom, podpredsedom regionálnej vlády a šéfom odboru poľnohospodárstva a potravinárstva.

vložil: Renáta Chosraviová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Centrum vedecko-technických informácií SR, Technologické centrum AV ČR a BIC Bratislava organizovali 21. a 22. januára 2014 v Bratislave úvodné podujatie k novému programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020. 

vložil: Renáta Chosraviová

Pod záštitou Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa 18. januára v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre konal 7. Akademický ples nitrianskych univerzít. • video1•