Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU  v Trnave sa 13. mája uskutočnila konferencia s názvom Školy - centrá rozvoja regiónov. Zúčastnili sa na nej zástupcovia podnikov a vzdelávacích inštitúcií všetkých stupňov, aby hovorili o potrebných zmenách v systéme vzdelávania a najmä prepojení a skĺbení vzdelávania s praxou.

vložil: Renáta Chosraviová

Pracovníkov Botanickej záhrady SPU v Nitre, ako aj všetkých návštevníkov Mini ZOO SPU, potešil nový prírastok muflóna lesného.

vložil: SPU Web Editor

Galavečerom Gaudeamus a muzikálom Cyrano z predmestia v Starom divadle K. Spišáka vyvrcholil 12. ročník Nitrianskych univerzitných dní.  To najlepšie z dvojtýždňového kolotoča kultúrnych a spoločenských podujatí si môžete pozrieť v reportážach Internátneho televízneho štúdia SPU Mladosť.

vložil: Renáta Chosraviová

Eurokomisár pre medziinštitucionálne vzťahy administratívu a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vystúpil  5. mája v aule SPU v Nitre s prednáškou o Európskej únii. Konala sa v rámci 12. ročníka Nitrianskych univerzitných dní. 

vložil: Renáta Chosraviová

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím z 11. apríla 2014 areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – pavilón s aulou, bazén pred aulou, pavilón A, Z, T, CH, spojovaciu chodbu A a B s posluchárňami a laboratóriá - za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Podnet na vyhlásenie dal Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave.