Aktuálne informácie

vložil: Gabriela Slivinská

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v tomto roku úspešne uchádzala o obnovenie prestížnej značky kvality uplatňovania Európskeho systému prenosu kreditov "ECTS Label", ktorú opätovne získala na roky 2013-2016. Zároveň sme sa uchádzali aj o získanie značky Diploma Supplement Label, ktorá potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný našou univerzitou spĺňa náročné európske štandardy. Udelenie oboch uvedených významných ocenení svedčí o európskej úrovni našej univerzity. Poďakovanie patrí všetkým spolupracovníkom, ktorí sa zaslúžili o ich získanie.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzite v Nitre sa 12. decembra odela do vianočného šatu a verejnosti predstavila svoju sviatočnú tvár. Pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., pripravila už tradičný benefičný koncert Vianočný dar SPU. Finančný výťažok z 3. ročníka podujatia bude použitý na podporu hendikepovaných študentov SPU v Nitre.  Na univerzite ich v súčasnosti študuje štyridsať. • video1•   • video2•   • video3•

vložil: SPU Web Editor

Dnešný deň sa radujme a veselo spievame, Búvaj, dieťa krásne, Tichá noc, svätá noc... Univerzita opäť ožila vianočnými koledami v podaní členov speváckej časti Divadielka na Osmičke.

vložil: Renáta Chosraviová

Študentskou osobnosťou  Slovenska pre školský rok 2012/2013 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Jaromír Vašíček, PhD., absolvent Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. V súčasnosti pôsobí v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra, Lužianky.

vložil: Renáta Chosraviová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvýkrát udeľovalo ceny Samuela Mikovíniho za prínos vo vede a technike. Ocenený bol aj emeritný dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prof. h. c. prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.