Aktuálne informácie

20.07.2017 13:50:26 vložil SPU Web Editor

Spolupráca s NKÚ pri kontrole systému financovania živočíšnej výroby

Na pôde univerzity bola 10. júla podpísaná Zmluva o dielo medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Čítať ďalej…

14.07.2017 16:18:47 vložil Renáta Chosraviová

Zo slávnostnej promócie študentov jubilejnej Nitrianskej letnej univerzity

Počas deviatich nezabudnuteľných dní zažili malí študenti Nitrianskej letnej univerzity pravú vysokoškolskú atmosféru v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyvrcholením ich prázdninového teoretického a praktického štúdia, ktoré im zážitkovou formou výučby ponúkli  naši pedagógovia, ako aj rôznych športových a poznávacích aktivít pod taktovkou zamestnancov univerzitných pracovísk, bola slávnostná promócia.

Čítať ďalej…

12.07.2017 12:23:34 vložil Renáta Chosraviová

Aj nová kniha o Nitre pripomína významnú úlohu našej univerzity

Začiatkom júla sa v rámci Pribinových slávností v Synagóge v Nitre uskutočnilo slávnostné uvedenie novej knihy Vladimíra Bártu a kol.: Nitra - Ako si ťa pamätáme 2. Aj v tejto publikácii vo viacerých príspevkoch cítiť významnú úlohu Vysokej školy poľnohospodárske (dnešnej SPU)  v Nitre od roku 1952, a to čo v živote vtedajších vysokoškolákov znamenala nitrianska Kalvária.

Čítať ďalej…

11.07.2017 13:25:32 vložil Renáta Chosraviová

Rektor SPU sa stretol s rektorom jordánskej univerzity

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. prijal 11. júla na pôde univerzity prof. Mashhoora Al-Refaiho, rektora Princess Sumaya University for Technology z Jordánska a hlavného koordinátora medzinárodného projektu RISE „Modernising Human Resource Management in South Mediterranean Higher Education (Erasmus+ Capacity Building) prof. Walida Salameha. Hostí sprevádzala dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá je zároveň lokálnou koordinátorkou projektu.

Čítať ďalej…

11.07.2017 12:00:30 vložil Renáta Chosraviová

SPU v Nitre získala grant na realizáciu projektu Oddychové a reprezentatívne átrium

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zapojila do grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne s možnosťou získať finančný príspevok vo výške 5-tisíc eur na realizáciu projektu v rámci ochrany a tvorby životného prostredia prostredníctvom projektu Oddychové a reprezentatívne átrium, ktorý sa bude realizovať do 15. novembra 2017.

Čítať ďalej…