Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Na zasadnutí Vedeckej rady Mendelovej univerzity v Brne, ktorá sa konala 16. januára 2018, odovzdal rektor MU prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., najvyššie ocenenie rektorovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Ocenenie mu bolo udelené za celoživotné dielo, výsledky počas výkonu funkcie rektora a internacionalizáciu univerzít v rámci Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA).

vložil: SPU Web Editor

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, Ing. Zuzane Kňažickej, PhD. a  Dr. Oksane Sytar, PhD. Trojici odborníčok slávnostne odovzdal dekréty rektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: SPU Web Editor

V novembri 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa 18. decembra 2017 vo Vígľaši konalo slávnostné zasadnutie SRK za účasti predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Ľubomíra Petráka a štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmanovej.

vložil: Renáta Chosraviová

Vážení kolegovia, milí študenti, opäť máme pred dvermi Vianoce  -  najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka, ktoré sa nesú v znamení dobra, pokoja, radosti, rodiny. Vianočné obdobie je už tradične príležitosťou pripomenúť si to, čo nám končiaci sa rok priniesol, popriať si splnenie prianí v nastávajúcom roku a zároveň sa poďakovať. Rád by som sa poďakoval vám všetkým za zodpovednú vykonanú prácu v prospech rozvoja našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá v tomto roku oslávila 65. výročie svojho vzniku, za šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí.

vložil: SPU Web Editor

V našon dvore ruža kvitňe, je názov prvého profilového CD folkloristky a speváčky Petry Zaujecovej, ktoré vyšlo v týchto dňoch. Cédečko je výsledkom jej 25-ročnej aktívnej činnosti v oblasti folklóru.