Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

S cieľom poskytnúť priestor na diskusiu o pozemkových úpravách z pohľadu ich potenciálu a prínosov, reálnej využiteľnosti spoločenského a ekonomického dosahu a dopadu na životné prostredie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Komora pozemkových úprav SR organizujú 11. - 12. októbra medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko - krajina neznámych vlastníkov.

vložil: SPU Web Editor

V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa dnes otvorili brány 22. ročníka medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry Akademia & Vapac, na ktorom nechýba ani Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Na 34. medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm bolo ocenených 14 filmov. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 5. októbra v kinosále OC Mlyny Nitra.

vložil: SPU Web Editor

Za účasti akademických predstaviteľov univerzity a fakúlt sa 5. októbra v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

vložil: Renáta Chosraviová

Výskumníci v nás bolo motto dvanásteho ročníka najväčšieho festivalu vedy - Európska noc výskumníkov, ktorý sa konal 28. septembra paralelne v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline. Na podujatí sa prezentovali aj tri fakulty SPU v Nitre.