Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

JCI-Slovensko a Združenie podnikateľov Slovenska každoročne vyhlasujú súťaž Študentská podnikateľská cena 2019, ktorej cieľom je podporovať študentov v realizácii svojho podnikateľského sna už počas štúdia. Medzi päť finalistov sa tento rok prebojovala aj Dominika Bírová a Filip Bevelagua z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 4. decembra konal už 19. ročník tradičného predvianočného podujatia - PUNČ FZKI, ktorý zorganizovala Študentská rada FZKI. Jeho súčasťou boli nielen predajné stánky a voňavý punč, ale aj zaujímavé prednášky a diskusie. 

vložil: Renáta Chosraviová

Študenti a priaznivci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre mohli zažiť predvianočnú atmosféru na jedinečnom podujatí - Vianočný deň FEM. Prvý ročník benefičnej vianočnej akcie, vianočných trhov spojených so sviatkom sv. Mikuláša, mal aj charitatívny rozmer.

vložil: SPU Web Editor

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku. Medzi ocenenými autormi nechýbajú ani študenti Technickej fakulty.

vložil: SPU Web Editor

Mať vzdelaného a rozumného spotrebiteľa, ktorý vie ako a ktoré potraviny nakupovať, je výhodou pre každú krajinu, jej ekonomiku, agropotravinárstvo, ale aj zdravotníctvo.  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa preto už siedmy rok prostredníctvom súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle snaží vychovať novú, uvedomelú generáciu spotrebiteľov.