ZAMESTNANCI CUŠ

 

Vedúci CUŠ:

PaedDr. Ľubomír URBAN -   lubomir.urban@uniag.sk
  +421 37 641 5457

Lektori:

Mgr. Roman HRNČÁR, PhD -   roman.hrncar@uniag.sk
  +421 37 641 5467

 

Mgr. Igor GAVALOVIČ - igor.gavalovic@uniag.sk
  +421 37 641 5460
   
Mgr. Lucia CIVÁŇOVÁ - lucia.civanova@uniag.sk
  +421 37 641 5470
   
Mgr. Daniel MIKUŠOVIČ - daniel.mikusovic@uniag.sk
  +421 37 641 5469

 

Odborný referent:

Ing. Ľubica MIKLOVÁ - lubica.miklova@uniag.sk
  +421 37 641 5450

 

Ostatní TH pracovníci:

Eva BREZOVANOVÁ
Mária LUKACSOVICSOVÁ
Oľga NEMČIČOVÁ