Program finále súťaže Naj poľno študent / študentka 2015

Termín: 28. apríla 2015 (utorok)

Miesto:  Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku 2

 

Program

11,20 – 12,20 h predstavenie finalistov a finalistiek súťaže

14,30 – 15,30 h finále súťaže NAJ poľno študent/študentka

15,30 – 16,30 h kultúrny program, vyhlásenie výsledkov súťaže

16,30 h Poľno párty (priestory pod aulou SPU)

 

Porota

PREDSEDA: doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD., predseda KPO pri SPU v Nitre

ČLENOVIA:
Ing. Bálint PÉM
predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku
Ing. Zuzana ČIERNA, PhD.
členka výkonného výboru KPO pri SPU v Nitre
Ing. Miroslav JURÍČEK
člen KPO pri SPU v Nitre, vedúci odbornej sekcie mechanizácia a služby
Ing. Ján ŠKORŇA
moderátor relácie Farmárska revue
PhDr. Renáta CHOSRAVIOVÁ
tlačová hovorkyňa SPU, vedúca redaktorka spravodaja Poľnohospodár
Mgr. Lenka KONÔPKOVÁ
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou SPU v Nitre
Ing. Andrej HUSÁR
člen akademického senátu SPU v Nitre