Ponuka vzdelávacích programov pre ak. rok 2021/2022

3-ročné štúdium

Bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Potraviny a spotrebiteľ (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

2-ročné štúdium

Informatika pre seniorov 50+ - max. 20 poslucháčov (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3 h/každý druhý týždeň)

 

PRIHLASOVANIE DO 31. 8. 2021

 

Pre obce ponuka dištančnej formy záujmového vzdelávania pre seniorov (http://www.vutv.uniag.sk)

 

Kontakt:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Slovenská poľnohospodárska v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 55 53, 641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA – po jej vyplnení a odoslaní už papierovú prihlášku neposielajte

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE (papierová) – vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Poplatky za jeden vzdelávací program (za akademický rok):  o termíne úhrady Vás budeme informovať v septembri 2021
45 € pre invalidných dôchodcov,
60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov),
75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).

 

Vzdelávacie programy, ktorých výučba sa kvôli pandémii COVID-19 presúva do ak. roka 2021/2022

(nie sú v ponuke vzdelávacích programov pre ak. rok 2021/2022)

 

2-ročné štúdium - Anglický jazyk základný stupeň II

1-ročné štúdium - Eko-záhradníctvo;  Liečivé a aromatické rastliny;  Praktické záhradníctvo;  Základy záhradnej a parkovej tvorby; Viazanie a aranžovanie kvetín; Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+

Pre tieto vzdelávacie programy akceptujeme prihlášky uchádzačov z minulého roka (týka sa tých uchádzačov, ktorí v septembri 2020 dostali oznámenie o zaradení do zoznamu uchádzačov).