Univerzita tretieho veku

Vzdelávacie programy pre seniorov 2019/2020

Milí uchádzači,

počty účastníkov pre programy pre seniorov ponúkaných Botanickou záhradou SPU sú z dôvodu praktickej výučby obmedzené a to nasledovne:

Praktické záhradníctvo (počet účastníkov je naplnený, prihlasovanie už NIE JE MOŽNÉ)

Viazanie a aranžovanie kvetín (maximálny počet 20 účastníkov)

Liečivé a aromatické rastliny (počet účastníkov je naplnený, prihlasovanie už NIE JE MOŽNÉ)

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Vyplnené a podpísané prihlášky posielajte poštou na adresu Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo využite pohodlnejšiu možnosť vyplnenia ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.

Poplatky (za akademický rok):
45 € pre invalidných dôchodcov,
60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov),
75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).
 

LETÁK NA STIAHNUTIE