Univerzita tretieho veku

Vzdelávacie programy pre seniorov 2018/2019

3-ročné štúdium

Potraviny a spotrebiteľ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Účtovníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Záhradníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň)

 

2-ročné štúdium

Anglický jazyk (výučba 2 h/každý týždeň)

Informatika pre seniorov 50+ (výučba 3h/každý druhý týždeň)

 

1-ročné štúdium

Človek, právo a psychológia (výučba 3h/každý druhý týždeň)

Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+ (v spolupráci s Centrom univerzitného športu SPU (cvičenia/2x týždenne dopoludnia)

Praktické záhradníctvo (výučba 3h/každý druhý týždeň v Botanickej záhrade SPU)

Viazanie a aranžovanie kvetín (výučba 3h/každý druhý týždeň v Botanickej záhrade SPU)

 

Vidiecka univerzita tretieho veku Inovatívny model výučby pre vidiecke obce na základe Zmluvy o spolupráci medzi OÚ a SPU v Nitre (www.vutv.uniag.sk)

 

Leták

Prihláška UTV 2018/2019

 

Termín prihlasovania: predĺžený do 5. septembra 2018

Vyplnené a podpísané prihlášky posielajte poštou na adresu Kancelária ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo naskenované  na e-mailovú adresu: kdv@uniag.sk

Poplatky (za akademický rok): 45 € pre invalidných dôchodcov, 60 € pre nepracujúcich (nezamestnaných a dôchodcov), 75 € pre pracujúcich (aj pracujúcich dôchodcov).