Centrum univerzitného športu SPU v Nitre

Cenník a rozvrh pre verejnosť a zamestnancov SPU

Lístky a permanentky pre vstup do posilňovne a sauny je možné zakúpiť na vrátnici Centra univerzitného športu SPU v Nitre.

Bazén SPU je uzavretý až do odvolania !!!

Zamestnanci majú v rámci regenerácie pracovných síl športové aktivity počas vyhradených hodín bezplatne.

Otváracie hodiny posilňovne pre verejnosť od 2.9.2020.

Cvičenie pre zamestnankyne SPU od 3.9.2020.

Sauna pre zamestnancov, študentov SPU a verejnosť od 2.9.2020

Cenník vstupov na športoviská CUŠ pre zamestnancov, študentov SPU a verejnosť od 1.3.2020

Kontakt: Centrum univerzitného športu SPU v Nitre, Ul. Československej armády 1, 949 76, Nitra

Tel: vrátnica CUŠ 037/641 5750, kancelária CUŠ  037/641 5450

Organizačný poriadok Centra univerzitného športu SPU v Nitre.