----------------------------------------------------------------------------------

UZAVRETÉ - Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet výučba/školenie v akademickom roku 2021/2022

 

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 24. február 2021 – 21. marec 2021

 

Typy ponúkaných mobilít:

 

A: školenie

1. Azerbajdžan, Azerbaijan State Agricultural University, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

2. Čína, Shandong Agricultural University, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, biológia, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

3. India, Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, chémia, fyzikálne vedy, 1 miesto, trvanie 14 dní vrátane cesty

4. Japonsko, Kagoshima University, prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

5. Kuba, Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez", prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

6. Moldavsko, Technical University of Moldova, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

7. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 2 miesta, trvanie 12 dní vrátane cesty

8. Namíbia, Namibia University of Science and Technology, prednostne zamestnanec FBP, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

 

 

B: výučba

1. Albánsko, Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse, prednostne zamestnanec FEM, oblasť ekonómia, obchod a podnikanie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

2. Kostarika, University of Costa Rica, prednostne zamestnanec FEŠRR, oblasť poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 2 miesta, trvanie 10 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

3. Namíbia, Namibia University of Science and Technology, prednostne zamestnanec FBP, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

4. Palestína, Al-Istiqlal University v Jericho, prednostne zamestnanec TF, oblasť poľnohospodárstvo, informačné a komunikačné technológie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

5. Palestína, Al-Quds Open University, prednostne zamestnanec TF, oblasť poľnohospodárstvo, informačné a komunikačné technológie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

6. Peru, Universidad Nacional Agraria La Molina, prednostne zamestnanec FEŠRR, oblasť poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 2 miesta, trvanie 10 dní vrátane cesty

7. Uzbekistan, Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers, prednostne zamestnanec FZKI, oblasť poľnohospodárstvo, krajinné a stavebné inžinierstvo, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

 

Výška finančnej podpory na mobilitu:

 • Individuálna podpora 180 EUR/deň
 • Príspevok na cestovné podľa vzdialenostného pásma:

 

 

Prihlasovanie na mobilitu:

Prihlášku spolu s ostatnými prílohami pošlite formou e-mailu na adresu eva.trabalikova@uniag.sk podľa nasledovného zoznamu:

 

 

Kritériá výberu:

 • kvalita predloženého Programu mobility s ohľadom na prínos pre účastníka a SPU
 • jazykové zručnosti
 • motivácia vyplývajúca z predloženého Programu mobility

 

V prípade zhodného hodnotenia viacerých prihlášok sa berú do úvahy nasledovné priority:

 

 • prioritne sa podporuje jedna mobilita zamestnanca v rámci jedného akademického roku, prípadná druhá mobilita môže byť realizovaná ako mobilita s nulovým grantom
 • prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil
 • v prípade mobility za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj  v anglickom jazyku

 

Výsledky výberu:

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v sekcii Výberové konanie.

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 a Smernicou č. 7/2016.

 

Kontaktná osoba a bližšie informácie:

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZAVRETÉ - Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 24. február 2021 – 21. marec 2021

 

Typy ponúkaných mobilít za účelom štúdia:

 

A: PhD mobility v trvaní 3 mesiace

1. Čína, Shandong Agricultural University, prednostne študent FAPZ, odbor poľnohospodárstvo, biológia, 1 miesto

2. Kostarika, University of Costa Rica, prednostne študent FEŠRR, odbor poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 1 miesto (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

3. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, odbor poľnohospodárstvo, obchod a podnikanie, 1 miesto

4. Namíbia, Namibia University of Science and Technology, prednostne študent FBP, odbor poľnohospodárstvo 2 miesta (aktuálne zmluva o mobilitách v procese podpisovania, výzva je zatiaľ neoficiálna)

 

B: inžinierske mobility v trvaní 3 mesiace

1. Albánsko, Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse, prednostne študent FEM, odbor ekonómia, obchod a podnikanie, 1 miesto

2. Japonsko, Kagoshima University, odbor poľnohospodárstvo, ekonómia, obchod a podnikanie, sociológia a kultúrne vedy, 1 miesto

3. Kuba, Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez", odbor poľnohospodárstvo, 2 miesta

4. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, odbor poľnohospodárstvo, obchod a podnikanie, 1 miesto

5. Peru, Universidad Nacional Agraria La Molina, prednostne študent FEŠRR, odbor poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 1 miesto

 

Výška finančnej podpory na mobilitu:

 • Individuálna podpora 700 EUR/mesiac
 • Príspevok na cestovné podľa vzdialenostného pásma

 

 

Prihlasovanie na mobilitu:

Prihlášku spolu s ostatnými prílohami pošlite formou e-mailu na adresu eva.trabalikova@uniag.sk podľa nasledovného zoznamu:

 • 1-krát vyplnená prihláška (dokument č.8)
 • 1-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
 • 1-krát motivačný list v anglickom jazyku (adresovaný na univerzitu)
 • 1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov aktuálneho stupňa štúdia vrátane zimného semestra 2020/2021 v anglickom jazyku
 • 1-krát jazykový certifikát (v prípade, že nejaký máte)
 • 1-krát súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument č.9)

 

Kritériá výberu:

 • študijné výsledky
 • motivácia
 • znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite
 • súlad so študijným zameraním

V sporných prípadoch budú mať prednosť uchádzači, ktorí na danom stupni štúdia ešte na mobilite neboli (do úvahy sa berú mobility  v rámci programu ERASMUS+ štúdium)

 

Výsledky výberu:

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v sekcii Výberové konanie.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

 

Kontaktná osoba a bližšie informácie:

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Výzva na zamestnanecké mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2019/2020 (resp. LS 2018/2019) - prihlasovanie UZAVRETÉ
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 4. apríla 2019 do 11:00
 
 • mobilita školenie na Kagoshima University, Kagoshima, Japonsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 
 
 
Výzvy na mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2019/2020 (resp. LS 2018/2019) - prihlasovanie UZAVRETÉ
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 15.marca 2019
 
 VÝZVY PRE ŠTUDENTOV:
 
 •  študijná mobilita (PhD.) na Shandong Agricultural University, Taian, Čína  - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • študijná mobilita (PhD.) na Hebei Agricultural University, Hebei, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 •  študijná mobilita (PhD.) na University of San Carlos of Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala  - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • študijná mobilita (PhD.) na Universidad de Magdalena, Santa Matra, Kolumbia - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 
VÝZVY PRE ZAMESTNANCOV:
 
 • mobilita výučba na Universidad Nacional De La Plata, La Plata, Argentína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Universidad Nacional De La Plata, La Plata, Argentína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Shandong Agricultural University, Taian, Čína  - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na Hebei Agricultural University, Hebei, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na University of San Carlos of Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala  - VÝZVA UZAVETÁ

 

 • mobilita výučba na Zhangir Khan West Kazakhstan agrarian-technical University, Uralsk, Kazachstan - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na Universidad de Magdalena, Santa Matra, Kolumbia - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Technical University of Moldova, Chisinau, Moldavsko- VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba na Arab American University, Jenin, Palestína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita výučba na Al-Istiqlal University, Jericho, Palestína - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na University of Novi Sad, Novi Sad, Srbsko - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Tashkent, Uzbekistan - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita školenie na Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Uzbekistan - VÝZVA UZAVRETÁ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ svet v ak.roku 2017/2018 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 29. júna 2018
 
 • mobilita školenie na University of Pretoria, Pretoria, Južná Afrika - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ svet v ak.roku 2018/2019 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 8. júna 2018
 
 • mobilita školenie na Louisiana State University, Agricultural Center, Baton Rouge, USA - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Predĺžené výzvy na zamestnanecké mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2018/2019 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 15. mája 2018
 
 • mobilita školenie na University of Tehran, Teherán, Irán - VÝZVA UZAVRETÁ

 

 • mobilita na školenie na Mongolian University of Life Science, Ulaanbaatar, Mongolsko - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Výzvy na mobility Erasmus+ svet v ak.roku 2018/2019  a dodatočné výzvy na letný semester 2017/2018  - prihlasovanie UZAVRETÉ
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 16. apríla 2018
 
 VÝZVY PRE ŠTUDENTOV:
 
 •  študijná mobilita na Louisiana State University, Agricultural Center, Baton Rouge, USA  - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Mongolian University of Life Science, Ulaanbaatar, Mongolsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 
 
VÝZVY PRE ZAMESTNANCOV:
 
 • mobilita výučba na University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Srbsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Srbsko - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazachstan - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na University of Tehran, Teherán, Irán - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Voronezh State University, Voronež, Ruská Federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na University of Pretoria, Pretoria, Južná Afrika - VÝZVA UZAVRETÁ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Dodatočná výzva na zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ svet v ak.roku 2017/2018 - prihlasovanie UZAVRETÉ 
 
 
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: do 26. marca 2018
 
 • mobilita školenie na Nelson Mandela University, Port Elizabeth, Južná Afrika - VÝZVA UZAVRETÁ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Výzva a výber účastníkov mobility - AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
 
 
 
VÝZVY PRE ŠTUDENTOV:
 
 • študijná mobilita Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva, Ruská Federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita na South Ural Stat University, Čeľabinsk, Ruská federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Nuzvid, India - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Yunnan University, Yunnan, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ
 • študijná mobilita (PhD.) na Tianjin University, Tianjin, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ
 
 
VÝZVY PRE ZAMESTNANCOV:
 
 • mobilita výučba/školenie na Voronezh State University, Ruská federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba/školenie na Yunnan University, Yunnan, Čína -[nbsp]VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba na Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva, Ruská Federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies, Nuzvid, India - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita školenie na Shandong Agricultural University, Shandong, Čína - VÝZVA UZAVRETÁ
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Výzva a výber účastníkov mobility - AKADEMICKÝ ROK 2016/2017
 
 • študijná mobilita  na Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva, Ruská federácia - VÝZVA UZAVRETÁ
 • mobilita výučba  na Khujand Polytechnical Institute of Tajik Technical University, Khujand, Tažikistan - VÝZVA UZAVRETÁ