Prihlasovanie na mobility Erasmus+ svet výučba/školenie

 

 

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 15. jún 2021 – 15. júl 2021

 

Typy ponúkaných mobilít na akademický rok 2021/2022:

 

A: školenie

1. Japonsko, Kagoshima University, prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 1 miesto, trvanie 12 dní vrátane cesty

2. Mongolsko, Mongolian University of Life Sciences, prednostne zamestnanec rektorátu, oblasť medzinárodné vzťahy, 2 miesta, trvanie 12 dní vrátane cesty

B: výučba

1. Albánsko, Univerzita Aleksander Moisiu v Durrëse, prednostne zamestnanec FEM, oblasť ekonómia, obchod a podnikanie, 1 miesto, trvanie 7 dní vrátane cesty

2. Peru, Universidad Nacional Agraria La Molina, prednostne zamestnanec FEŠRR, oblasť poľnohospodárstvo, právo, obchod a podnikanie, ekonómia, 2 miesta, trvanie 10 dní vrátane cesty

 

Typy ponúkaných mobilít na akademický rok 2021/2022 alebo 2022/2023:

 

A: školenie

1. Moldavsko, Technical University of Moldova, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

2. Bosna a Hercegovina, University of Banja Luka, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

3. Bosna a Hercegovina, University of East Sarajevo, prednostne zamestnanec FAPZ, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

4. Čierna Hora, University of Montenegro, prednostne zamestnanec FBP, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

B: výučba

1. Gruzínsko, Georgian Technical University, prednostne zamestnanec FZKI, oblasť poľnohospodárstvo, 2 miesta, trvanie 7 dní vrátane cesty

 

Výška finančnej podpory na mobilitu:

  • Individuálna podpora 180 EUR/deň
  • Príspevok na cestovné podľa vzdialenostného pásma:

 

 

Prihlasovanie na mobilitu:

Prihlášku spolu s ostatnými prílohami pošlite formou e-mailu na adresu eva.trabalikova@uniag.sk podľa nasledovného zoznamu:

 

 

Kritériá výberu:

  • kvalita predloženého Programu mobility s ohľadom na prínos pre účastníka a SPU
  • jazykové zručnosti
  • motivácia vyplývajúca z predloženého Programu mobility

 

V prípade zhodného hodnotenia viacerých prihlášok sa berú do úvahy nasledovné priority:

 

  • prioritne sa podporuje jedna mobilita zamestnanca v rámci jedného akademického roku, prípadná druhá mobilita môže byť realizovaná ako mobilita s nulovým grantom
  • prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom akademickom roku nezúčastnil
  • v prípade mobility za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje aj  v anglickom jazyku

 

Výsledky výberu:

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v sekcii Výberové konanie.

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 a Smernicou č. 7/2016.

 

Kontaktná osoba a bližšie informácie:

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov