Súťaž L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Súťaž L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Milí priatelia vedy,  

zostáva necelý mesiac na podanie prihlášok do súťaže L’OREAL-UNESCO PRE ŽENY VO VEDE, SLOVENSKO - TALENTOVÝ PROGRAM. Poznáte vedkyňu do 45 rokov, ktorá sa venuje vlastnému výskumnému projektu na Slovensku? Neváhajte a dajte jej vedieť, že prihlasovanie je otvorené do 18. júna 2021.

Víťazka každej kategórie získa výhru 5-tisíc eur, ktorú môže investovať do ďalšieho výskumu alebo na osobné účely.  Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov (minimálne titul PhD.) a od 36 do 45 rokov (vrátane). 

Bližšie informácie o súťaži

 

L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede – Slovensko, talentový program ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja

V súčasnosti, keď stále žijeme v pandemickej dobe, si s nesmiernou dôležitosťou uvedomujeme, akým prínosom je veda pre nás všetkých. Preto podpora slovenských i zahraničných vedkýň pôsobiacich na Slovensku je kľúčová a ocenenie ich práce je veľmi dôležité. Piaty ročník projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko organizuje spoločnosť L´Oréal spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO. Opätovne si dve vybrané vedkyne rozdelia sumu 10-tisíc eur na podporu ich profesionálnej kariéry. K účasti na projekte stačí málo - prihlásiť svoju vedeckú prácu na www.prezenyvovede.sk

Tento rok sa organizátori rozhodli program rozšíriť aj o vedkyne cudzej štátnej príslušnosti, ktoré pôsobia na Slovensku.

„V dnešnej náročnej dobe chápeme poslanie tohoto projektu ešte intenzívnejšie. Očakávanie spoločnosti voči vede a novým poznatkom narastá. Je dôležité podporovať najmä mladé vedkyne na začiatku kariéry, aby sa nevzdávali svojich ambícií a pokračovali vo výskume aj v prípade prvých nezdarov,” uviedla Brigitte Streller, generálna riaditeľka spoločnosti L’Oréal Slovensko.

V piatom ročníku môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať od 1. apríla až do 31. mája 2021 prostredníctvom webovej stránky na www.prezenyvovede.sk

Ísť späť