SPU v Nitre

O univerzite

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie nášho poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a za obdobie svojej existencie vychovala vyše 87-tisíc absolventov.

Pripomeňme si niekoľko míľnikov, ktoré predurčili rozvoj univerzity. V školskom roku 1941/42 sa začali prednášať lesnícke a poľnohospodárske vedy na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1946 vznikla rozhodnutím SNR v Košiciach Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Reorganizáciou v roku 1952 sa rozčlenila na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. VŠP sa v roku 1996 pretransformovala na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Za uplynulé obdobie SPU v Nitre prešla úspešnou akreditáciou a obhájila status univerzity. Na základe hodnotenia Akreditačnou komisiou Vlády SR v roku 2015, sa zaradila medzi sedem najlepšie hodnotených slovenských univerzít súčasnosti.

Mimoriadne významné je umiestnenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v medzinárodných rebríčkoch hodnotenia univerzít. V celosvetovom rebríčku SCIMAGO Institutions Rankings 2020, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti: výskum, inovácie a spoločenský vplyv meraný na základe sledovanosti a rozsahu webovej stránky, sa stala druhou najlepšou slovenskou univerzitou.  V septembri 2019 bola v Zürichu zverejnená edícia Times Higher Education World University Rankingu, kde bola po prvýkrát zaradená aj SPU v Nitre. Stala sa tak jednou zo štyroch slovenských univerzít zaradených do najprestížnejšieho hodnotenia svetových univerzít. V Green Metric rankingu, ktorý sa sústreďuje na súčasný stav univerzitných kampusov a sleduje udržateľnosť na univerzitách, sa v roku 2020 stala najúspešnejšou slovenskou univerzitou a v rámci krajín V4 sa zaradila do TOP desiatky.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je moderná, uznávaná a konkurencieschopná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia, jedinečná svojím profilom, historickými koreňmi, ale aj budúcnosťou.