Športové a kultúrne aktivity

Športové aktivity

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dobré možnosti na športovanie vo vlastných priestoroch. V areáli Centra univerzitného športu SPU sa nachádza viacúčelová športová hala, 25-metrový krytý plavecký bazén, pohybové štúdio, fi t-centrum, tenisové kurty, beach-volejbalové ihrisko. Študenti sa súťažne i rekreačne môžu venovať basketbalu, volejbalu, florbalu, korfbalu, plávaniu, tenisu, posilňovaniu a iným aktivitám. Pod hlavičkou Združenia športových klubov Slávia SPU pôsobia rôzne športové oddiely a kluby. Uplatnenie v nich nájdu všetci záujemcovia o výkonnostný a vrcholový šport najmä o volejbal, basketbal, florbal, plávanie, šach, tenis, kulturistiku, fi tnes, jazdectvo a i. V extraligových súťažiach pôsobia volejbalisti VK Bystrina SPU Nitra, basketbalisti BK SPU Nitra a florbalistky DFA SPU Nitra.

Centrum univerzitného športu SPU v Nitre zabezpečuje telesnú výchovu ako nepovinný predmet na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia v predmetoch: fitness body training, express fit, florbal, futbal, plávanie, posilňovanie, volejbal, interval aquaerobik. Organizuje športové kurzy, detské športové tábory, cvičenia pre zamestnancov a širokú verejnosť. V spolupráci so Združením športových klubov Slávia zabezpečuje športovanie na masovej a rekreačnej úrovni. Viac na http://www.uniag.sk/sk/centrum-univerzitneho-sportu/

 

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/zaujmova_cinnost/student_life5.JPGKultúrne aktivity

Pobyt na univerzite, to neznamená len sedieť za knihami alebo na prednáškach. Študenti SPU majú široké možnosti, ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas, relaxovať, venovať sa športu alebo koníčkom. SPU podporuje umelecké súbory a záujmové krúžky študentov a vytvára podmienky pre vznik nových. Pôsobí tu folklórny súbor Zobor, Divadielko na Osmičke, Internátne rozhlasové štúdio, Internátne televízne štúdio Mladosť, Klub tanečného športu, poľovnícky krúžok Buteo, Mládež Slovenského Červeného kríža, Klub katolíckej mládeže FONS, Vysokoškolské biblické hnutie a i. Zaujímavé aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov ponúkajú lokálne pobočky študentských záujmových a profesijných organizácií AIESEC, ELASA a Erasmus Student Network.

Dlhoročnú tradíciu majú jarné a jesenné študentské dni, spojené s odbornými, kultúrnymi, spoločenskými a športovými podujatiami, ktoré organizujú obe nitrianske univerzity spoločne s mestom. K najobľúbenejším akciám patrí karnevalový sprievod ulicami mesta, imatrikulačný ples či exhibičný hokejový zápas.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/volnocasove-aktivity/