Kontakty pre program Erasmus + na SPU v Nitre

 
 
Mgr. Vladislav Valach, č. d. 309
poverený riadením kancelárie (anglický a ruský jazyk), Erasmus+ inštitucionálny koordinátor SPU
vladislav.valach@uniag.sk; erasmus@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5545
 
 
 
 
 
 

Mgr. Mária Baková, č. d. 309
Erasmus+ – vysielanie učiteľov a pracovníkov, administratívna a projektová činnosť (anglický jazyk)
maria.bakova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5550 

 

Mgr. Zuzana Kunová, č. d. 304
Erasmus+ – vysielanie študentov na štúdium a stáž, prijímanie učiteľov a pracovníkov, bilaterálne zmluvy Erasmus+ (anglický jazyk)
zuzana.kunova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5482 

 
 
 
Mgr. Eva Trabalíková,, č.d. 304
Erasmus+ –  prijímanie študentov na štúdium a stáž, spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ (anglický a španielsky jazyk)
eva.trabalikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5519 

 


 
Adresa:
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Pavilón AE, 3. poschodie 
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra, Slovensko
 

 
Úradné hodiny:
Pondelok  13.00 - 15.00
Utorok     9.00 - 11.00
Streda     13.00 - 15.00
Štvrtok    9.00 - 11.00