Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online prednáška

Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody a je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolu-financovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť