Kybernetická (ne)bezpečnosť - online výberová prednáška

Téma: Kybernetická (ne)bezpečnosť - online výberová prednáška, zameraná na základné pojmy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, zraniteľnosť v IT infraštruktúre, základné hodnoty, ktoré sú predmetom ochrany, možnosti ohrozenia, základné vlastnosti - atribúty informácií, ohrozenia, analýzu prostredia - hmotné a nehmotné aktíva, analýzu rizika.
Prednášajúci: Samuel Kotula, IBM Slovensko, spol. s r.o., Threat Hunter & Engineer, CIO Cybersecurity Operations
Dátum a čas: 7. 4. 2021, 15.30 - 17.00 h
Online prenos: Webex
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, strojárstvo.

Späť