Logo SPU a fakúlt

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU.jpg

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Slovak University of Agriculture in Nitra [.pdf] [.png] [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU_logo_outline_zelene.jpg

Outline: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Outline: Slovak University of Agriculture in Nitra   [.pdf] [.png] [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FAPZ.jpg

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov [.pdf]  [.png]  [.jpg]   [CB.jpg]

Faculty of Agrobiology and Food Resources [.pdf]  [.png]  [.jpg]    [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FBP.jpg

Fakulta biotechnológie a potravinárstva [.pdf]  [.png]  [.jpg] [CB.jpg]

Faculty of Biotechnology and Food Sciences [.pdf]  [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FEM.jpg

Fakulta ekonomiky a manažmentu [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Faculty of Economics and Management  [.pdf]  [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FESRR.jpg

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja [.pdf] [.png] [.jpg]   [CB.jpg]

Faculty of European Studies and Regional Development [.pdf] [.png] [.jpg] [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FZKI.jpg

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

Faculty of Horticulture and Landscape Engineering [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU TF.jpg

Technická fakulta [.pdf]  [.png]  [.jpg]   [CB.jpg]

Faculty of Engineering [.pdf] [.png]  [.jpg]  [CB.jpg]

 

Logá pracovísk SPU v Nitre

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU.jpg

Výskumné centrum AgroBioTech [.pdf] [.png[.jpg] 

AgroBioTech Research Centre [.pdf] [.png] [.jpg] 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU_logo_outline_zelene.jpg

Slovenská poľnohospodárska knižnica [.pdf] [.png[.jpg] 

Slovak Agricultural Library   [.pdf] [.png] [.jpg] 

 

Botanická záhrada [.pdf]  [.png[.jpg] 

Botanical Garden [.pdf]  [.png]  [.jpg] 

 

 

Centrum univerzitného športu [.pdf]  [.png]  [.jpg]  

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FEM.jpg

 

Vydavateľstvo [.pdf] [.png]  [.jpg] 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FESRR.jpg

 

Znalecký ústav [.pdf] [.png] [.jpg] 

 

tl_files/download/dokumenty/verejnost/loga/SPU FZKI.jpg

 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany [.pdf]  [.png]  [.jpg]