tl_files/download/Pictures/Zahranicie/Erasmus Mundus/ERA Mundus.jpg

ERASMUS MUNDUS 2009-2013 je program EÚ, ktorý podporuje akademickú spoluprácu VŠ medzi krajinami EÚ a ostatnými krajinami sveta prostredníctvom podpory vytvárania spoločných študijných programov na magisterskom a doktorandskom stupni štúdia a  prostredníctvom vytvárania sietí spolupracujúcich univerzít.  Mobility študentov a zamestnancov VŠ sú podporené poskytovaním štipendií pre európskych i mimoeurópskych študentov  a zamestnancov univerzít.


Akcia 1:


Akcia 2:

- siete so zapojením SPU v Nitre - ERANET PLUS

                                              - EULALINKS

                                              - TIMUR

                                              - CASIA

 

Zaujímavé linky: