Predsedníčka akademického senátu

doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 

Tajomníčka akademického senátu 

PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Tel.:  +421-37-641 5043 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FAPZ SPU

doc. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Katedra výživy ľudí
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FBP SPU

prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Katedra mikrobiológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FEM SPU

doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Katedra spoločenských vied
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FEŠRR SPU

Ing. Ľubica RUMANOVSKÁ, PhD.
Katedra európskych politík
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5605 
 

Podpredseda akademického senátu za FZKI SPU

Ing. Andrej TÁRNÍK, PhD.
Katedra biometeorológie a hydrológie
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5249 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za rektorát a celoškolské pracoviská SPU

Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar správy finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za študentskú časť SPU

Ing. Marta Paula BENDELOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 5890
 

Členovia

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

prof. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Katedra výživy ľudí
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 
Daša KUBATKOVÁ
študentka III. ročníka I. stupňa štúdia
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
E-mail: xkubatkova@uniag.sk
 
Ing. Kristína LEHOCKÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.: +421-37-641 4289
E-mail: xlehocka@uniag.sk
 
prof. Ing. Juraj MLYNEK, CSc.
Katedra špeciálnej zootechniky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4410 
 
doc. Ing. Katarína OLŠOVSKÁ, PhD.
Katedra fyziológie rastlín
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4442 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Ing. Lucia BENEŠOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4608
 
prof. RNDr. Zdenka GÁLOVÁ, CSc.
Katedra biochémie a biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4596 
 
prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Katedra mikrobiológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 
Ing. Patrícia MARTIŠOVÁ
študentka IV. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4911
 
doc. RNDr. Dana URMINSKÁ, CSc.
Katedra biochémie a biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4695 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

prof. Ing. Ľubica BARTOVÁ, CSc.
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4147 
 
Ing. Marta Paula BENDELOVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 5890
 
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Katedra spoločenských vied
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
 
Ing. Filip VALENTÍNI
študent III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra ekonomiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4585
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Ing. Marián KOVÁČIK, PhD.
Katedra európskych politík
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5606 
 
Ing. Ivana LICHNEROVÁ
študentka III. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel. +421-37-641 5074
 
doc. JUDr. Lucia PALŠOVÁ, PhD.
Katedra práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5079 
 
Dr. habil. Ing. Ľubica RUMANOVSKÁ, PhD.
Katedra európskych politík
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5605 
 
Daniela VALACHOVÁ
študentka III. ročníka I. stupňa štúdia
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
 

Technická fakulta

Simona BÁRTOVÁ
študentka II. ročníka I. stupňa štúdia
Technická fakulta SPU
 
Ing. Romana JANOUŠKOVÁ
študentka II. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra dopravy a manipulácie
Technická fakulta SPU
Tel.: +421-37-641 4616
 
doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 
doc. Ing. Ondrej LUKÁČ, PhD.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4760 
 
Ing. Juraj TULÍK, PhD.
Katedra dopravy a manipulácie
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4531 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Ing. Denis BECHERA
študent II. ročníka III. stupňa štúdia
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.: +421-37-641 5428
doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5409 
 
Matúš OLEJÁR
študent II. ročníka I. stupňa štúdia
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
E-mail: xolejar@is.uniag.sk
 
Ing. Andrej TÁRNÍK, PhD.
Katedra biometeorológie a hydrológie
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5249 
 
doc. Ing. Lucia TÁTOŠOVÁ, PhD.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5221 
 

Rektorát SPU a celoškolské pracoviská

PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Tel.:  +421-37-641 5043 
 
Mgr. Vladislav VALACH
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5545 
 
Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar správy finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
E-mail: danica.vraniakova@uniag.sk
 
 
Kancelária Akademického senátu
 
Miestnosť pri vrátnici vedľa spojovateliek
ŠD A. Bernoláka
Tel.:  +421-37-641 5549 
 
Sekretárka Akademického senátu
 
Ing. Elena Hudáková
Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5563