Európska asociácia poľnohospodárskych ekonómov ocenila prof. Guida Van Huylenbroecka, čestného doktora SPU

napísal

Prof. Guido Van Huylenbroeck, dlhoročný spolupracovník našej univerzity pôsobiaci na Univerzite v Gente v Belgicku, bol 18. novembra, 2020 ocenený Európskou asociáciou poľnohospodárskych ekonómov (EAAE). Ocenenie získal na základe nominácie Belgickej asociácie poľnohospodárskej ekonomiky (BVLE) za dosiahnutú vysokú profesionalitu v oblasti poľnohospodárskej ekonomiky a rozvoja vidieka, ako aj za výskumno-vzdelávací prínos v tejto oblasti na európskej úrovni. Doposiaľ získalo toto prestížne ocenenie iba 20 poľnohospodárskych ekonómov.

Prof. Van Huylenboreck, doktor honoris causa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, sa stal priekopníkom akademického výskumu multifunkčného poľnohospodárstva, inštitucionálnej ekonómie a alternatívnych modelov príjmov z fariem. Na úrovni medzinárodného akademického vzdelávania je uznávaný ako zakladateľ medzinárodného magisterského programu rozvoja vidieka Erasmus Mundus, v rámci ktorého spolupracujeme s Univerzitou v Gente už od akademického roku 2004/2005. V súčasnosti pôsobí na Katedre poľnohospodárskej ekonomiky, a zastáva funkciu akademického riaditeľa pre internacionalizáciu na Univerzite v Gente.

Oficiálne odovzdanie ceny bude súčasťou ceremoniálu výročného kongresu EAAE v Prahe v lete 2021 (pôvodné plánovaného na august 2020).

Srdečne gratulujeme!

Ísť späť