Aktuálne pokyny k mobilitám (COVID-19)

Informácie k epidemickej situácii nájdete na weboch :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatrenia SPU v Nitre k mobilitám Erasmus+

 

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103:

- štúdium : na mobility Erasmus+ v letnom semestri ak.roku 2020/2021 sa študenti vysielajú po individuálnej dohode

- stáž: na mobility Erasmus+ v letnom semestri ak.roku 2020/2021 sa študenti a absolventi vysielajú po individuálnej dohode

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA107:

- štúdium : Vysielanie študentov na mobility Erasmus+ KA107 (svet) – výberové konanie bude zrealizované vo februári 2021, najskorší možný termín nástupu na mobilitu je september 2021

PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- štúdium a stáž: Prijímanie študentov na mobility (štúdium aj stáž) Erasmus+ KA103 je na letný semester ak. roku 2020/2021 ZRUŠENÉ. Mobility sú plánované na akademický rok 2021/2022

VYSIELANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- výučba a školenie: mobility  v rámci jednotlivých programov sú realizované podľa dohody s administrátorkami programu Erasmus + (pre KA103 Mgr. M. Baková, 5550, pre KA107 Mgr. E. Trabalíková, 5519), v súlade s pravidlami SR pre vycestovanie do zahraničia https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019, po súhlase dekanky/dekana fakulty

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- výučba a školenie: mobility môžu byť uskutočnené v súlade s pravidlami platnými v SR (resp. v domácej krajine účastníka mobility), po súhlase dekanky/dekana fakulty

INÉ PROGRAMY (NŠP, CEEPUS...)

- výučba a školenie: rieši sa individuálne, pre aktuálne informácie kontaktujte zodpovednú osobu určenú pre tieto programy.

TIETO INFORMÁCIE MAJÚ INFORMATÍVNY CHARAKTER A SÚ AKTUALIZOVANÉ V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM SITUÁCIE. PRE INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE SITUÁCIE KONTAKTUJTE ZODPOVEDNÚ OSOBU.