Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Dokumenty


KOLEKTÍVNE ZMLUVY

STANOVY

TLAČIVÁ

ZÁPISNICE

PRACOVNOPRÁVNA LEGISLATÍVA