Vedenie univerzityDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor
e-mail: peter.bielik@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5518
fax.: +421 37 651 1593
tl_files/download/Pictures/Vedenie/2014-2018/bielik.jpg


prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS
a zástupkyňa štatutárneho orgánu univerzity
e-mail: zdenka.galova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5517
fax.: +421 37 651 1593


tl_files/download/Pictures/Vedenie/2014-2018/galova.jpgprof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
prorektor pre vedu a výskum
e-mail: jan.gadus@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5522
fax.: +421 37 651 1593
tl_files/download/Pictures/Vedenie/2014-2018/gadus.jpgdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity
e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5019
fax.: +421 37 651 1593
tl_files/download/Pictures/Vedenie/2014-2018/stepankova.jpg


prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
prorektorka v oblasti rozvoja univerzity so zameraním na strategické projekty 
e-mail: eleonora.marisova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5558
fax.: +421 37 651 1593
tl_files/download/Pictures/Vedenie/marisova2M.jpg


doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
kvestorka
e-mail: izabela.adamickova@uniag.sk
tel.: +421 3 7641 5521
fax.: +421 37 651 1211
tl_files/download/Pictures/Vedenie/2014-2018/adamickova2.jpg


Ing. Anna Božiková
kancelárka
e-mail: anna.bozikova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5504
fax.: +421 37 651 1593
tl_files/download/Pictures/Vedenie/2014-2018/bozikova2M.jpg

________________________________________________________________________

Kontakt:

Sekretariát rektora

Dagmar Jordanovová
e-mail: dagmar.jordanovova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5518
fax.: +421 37 651 1593